Tarcza 5.0 – kto może liczyć na pomoc rządu?

Jesienna fala zachorowań na koronawirusa nie odpuszcza, a w Polsce wprowadzane są kolejne restrykcje, mające zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się choroby. Branże turystyczna, wystawiennicza i estradowa były jednymi z tych, które podczas marcowego lockdownu ucierpiały najmocniej, a obecna sytuacja nie ułatwia im nadrabiania poniesionych strat. 15 października w życie weszły nowe przepisy, które mają poprawić ich sytuację. Podpowiadamy, czym jest Tarcza 5.0, kto może liczyć na pomoc rządu oraz w jaki sposób ubiegać się o świadczenia.

Tarcza antykryzysowa 5.0

Na tarczę antykryzysową 5.0 składają się 3 rodzaje pomocy, przyznawanej przedsiębiorcom na podstawie zmian w ustawie z 17 września 2020 r., dotyczącej zmian w ustawie o zwalczaniu COVID-19. Przewidziane formy wsparcia to:

 • czasowe (od lipca do września 2020) zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne oraz Fundusze (Pracy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Solidarnościowy i Emerytur Pomostowych). Jeśli powyższe składki zostały już opłacone, można także ubiegać się o ich zwrot,
 • świadczenie postojowe dla pilotów i przewodników wycieczek oraz agentów turystycznych (działalność oznaczona numerami 79.11.A i 79.90.A według PKD),
 • dodatkowe świadczenie postojowe dla prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, związaną m.in. z wystawianiem przedstawień artystycznych, organizacją miejsca do tańca i innych form rozrywki w przestrzeni zamkniętej, a także agentów turystycznych.

Tarcza – ile pieniędzy dla przedsiębiorców?

Świadczenie postojowe dla agentów, pilotów i przewodników wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia w bieżącym roku, czyli 2080 złotych. Można je otrzymać maksymalnie trzy razy. Warunkami uzyskania pomocy finansowej dla agentów turystycznych jest:

 • posiadanie obywatelstwa RP lub prawa stałego albo czasowego pobytu na jej terytorium,
 • rozpoczęcie działalności przed 1 kwietnia br.,
 • udokumentowanie przestoju w prowadzeniu działalności spowodowanego epidemią,
 • niepodleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu innego, niż pozarolnicza działalność gospodarcza.

Przewodnicy oraz piloci wycieczek mogą wystąpić o dofinansowanie, jeśli:

 • są obywatelami RP lub posiadają prawo czasowego czy też stałego pobytu na jej terytorium,
 • zawiesili działalność, ale po 31 sierpnia br.,
 • udokumentują przestój spowodowany epidemią,
 • ich działalność jest sezonowa, a w 2019 roku wykonywali ją maksymalnie 9 miesięcy,
 • nie podlegają ubezpieczeniom z innego tytułu.

Świadczenia Tarczy 5.0 podlegają opodatkowaniu.

Warunek, który koniecznie trzeba spełniać, by uzyskać czasowe zwolnienie z uiszczania składek, to bycie ich płatnikiem przed 30 czerwca 2020 roku. Dodatkowo, należy wykazać 75% spadek przychodu w miesiącu, który we wniosku wyznaczymy jako pierwszy do zwolnienia z opłat, w porównaniu do tego samego miesiąca w roku 2019. Dobrze będzie sprawdzić też, czy do 31 października złożyliśmy wszystkie potrzebne raporty imienne oraz deklaracje rozliczeniowe.

Tarcza 5.o – informacje dodatkowe

Warto wiedzieć, że wszystkie wyżej wymienione wnioski można złożyć wyłącznie przez internet. Należy zrobić to przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. O świadczenie postojowe można ubiegać się maksymalnie do 3 miesięcy od momentu, w którym stan epidemii zostanie odwołany. O zwolnienie ze składek natomiast tylko od 15 października do 30 listopada 2020 r. Odpowiedzi na pytania w zakresie przyznawanego wsparcia finansowego udzielane są przez konsultantów na specjalnej infolinii, działającej między 7:00 a 18:00 każdego dnia roboczego.

Szczegółowe informacje uzyskamy więc dzwoniąc pod numer 22 560 16 00 lub wchodząc na oficjalny portal Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-5_0-tarcza-branzowa-/3615388

Opublikowano:

Autor:

Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia w klasie skrzypiec oraz kierunku Muzyka w mediach w łódzkiej Akademii Muzycznej. W trakcie studiów odbywała także szkolenia w zakresie: event managementu, konsultacji muzycznych w reklamie czy prawa własności intelektualnej. W Noclegowo.pl robi to, co kocha najbardziej - dużo pisze! Prywatnie pasjonatka wspinaczki górskiej, urbexu i dobrego jedzenia.


Oceń artykuł: