autor: http://miasteria.pl/miejsce/zamek-krzyzacki-malbork.html

Zamek krzyżacki

  • Zespół zamkowy Malbork - Zamek krzyżacki w Malborku wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Budowla uznawana za jeden z 7 cudów Polski . Miasto posiadające zespół zamkowy, który w 1997 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Zamek krzyżacki w Malborku (niem. Ordensburg Marienburg) trzyczęściowa twierdza obronna w stylu gotyckim o kubaturze ponad 250 000 m3. Składa się z podzamcza, zamku średniego i zamku wysokiego. Jest to jeden z największych zachowanych zespołów gotyckiej architektury na świecie. Pierwotna nazwa zamku używana przez zakon krzyżacki brzmiała Marienburg, czyli Gród Marii. Od 14 września 1309 do 1457 zamek w Malborku był siedzibą wielkiego mistrza krzyżackiego, a miasto stolicą państwa zakonnego. Znajduje się on w północnej części Malborka, na prawym brzegu Nogatu, przy wjeździe do Malborka od Nowego Dworu Gdańskiego drogą nr. 55. Jest to największa zachowana do dziś średniowieczna warownia w Europie. Jego budowę rozpoczęto w roku 1275. Około roku 1300 wzniesiono już trzecie, południowe skrzydło z refektarzem i sypialniami. W rezultacie powstał trójskrzydłowy zamek zamknięty od wschodu wysokim murem kurtynowym, całość była otoczona murem z gankiem dla straży. W 1303 r. w Elblągu wielkim mistrzem został mianowany Zygfryd von Feuchtwangen, który zdecydował o przeniesieniu stolicy zakonu z Wenecji do Malborka (1309), co ostatecznie zdecydowało o zmianie wielkości i wyglądu warowni. Zamek w Malborku jest dawną siedzibą władz zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zwanym potocznie Krzyżakami i jednocześnie stolicą państwa zakonnego. Jest także największą ceglana budowlą na świecie. Budowa najstarszej części malborskiego zamku ? Zamku Wysokiego rozpoczęła się w latach 1274?1275, kiedy to wzniesiono jego mury obwodowe. Budowa skrzydeł wewnętrznych trwała do 1300 roku. W związku z upadkiem Akkonu w Palestynie podjęta została decyzja o ostatecznym przeniesieniu siedziby władz zakonu do Prus. Z tego też powodu, w latach 1295?1302 wzniesiono mury obwodowe Średniego Zamku, a do 1330 roku wzniesiono tu pozostałe budowle, w tym m.in. Wielki Refektarz i Pałac Wielkiego Mistrza. Jeszcze w I połowie XIV wieku rozbudowany został kościół zamkowy i kaplica św. Anny mieszczące się na Zamku Wysokim. W niszy zewnętrznej kościoła od strony wschodniej ustawiona została 8-metrowej wysokości statua Matki Boskiej pokryta różnobarwną mozaiką. Od przełomu XIII/XIV wieku rozpoczęto, trwającą ponad pół wieku budowę gospodarczego Przedzamcza m.in. z karwanem, spichlerzem, browarem, piekarnią i kościołem św. Wawrzyńca. Równocześnie z kolejnymi etapami budowy trwały liczne przebudowy i prace dekoratorskie. Zamek uległ pewnym zniszczeniom w czasie oblężenia z 1410 roku, które zostały naprawione w kolejnych latach. Przełomem dla losów zamku był rok 1454, gdy król Kazimierz Jagiellończyk wykupił zamek od ówczesnej załogi, nieopłaconej przez Krzyżaków. Od tego roku zamek malborski był administrowany przez starostę malborskiego i stanowił jeden z największych arsenałów dla wojsk Rzeczypospolitej, a także centrum administracyjno-gospodarcze dla większej części Żuław. W 1772 roku zamek malborski przeszedł w ręce króla pruskiego Fryderyka II. Nie miał on wówczas szczególnej wartości militarnej, dlatego przeznaczano go na magazyny, koszary lub więzienie. W części rozpoczęto nawet prace rozbiórkowe. W I połowie XIX wieku zahamowano a następnie przeprowadzono na zamku różnorakie prace konserwatorskie. Właściwa odbudowa zamku datuje się jednak na 1882 roku i objęcie kierownictwa prac przez Konrada Steinbrechta. W wyniku działań II wojny światowej zamek w 60% uległ zniszczeniu. Dzięki działaniom polskich konserwatorów został odbudowany i jest jednym z najcenniejszych zabytków średniowiecznego budownictwa obronnego na ziemiach polskich. Malbork - a zwłaszcza zespół zamkowy, który w 1997 r. został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Pod koniec lat 50. XX wieku powołano Społeczny Komitet Odbudowy Zamku. Od 1961 roku jest siedzibą muzeum polskiego. W 1997 roku zamek krzyżacki w Malborku został zapisany na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Od kilku lat, organizowane są inscenizacje zdobywania zamku malborskiego przez wojska polskie po bitwie pod Grunwaldem. W okresie od maja do września odbywają się tu też od wielu lat spektakle typu Światło i dźwięk. Na zamku nadal prowadzone są skomplikowane prace remontowe. 22.08.2013

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.