Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń
Szlak żółty Elbląg - Goryń

Szlak żółty Elbląg - Goryń

Długość szlaku: oznakowany: 128,7 km Przebieg szlaku: Elbląg 0,0 km Gronowo Górne 0,9 km, Nowina 4,0 km, Przezmark 5,7 km, Pilona 9,5 km, Myślęcin 10,8 km, Pasieki 12,3 km, Weklice 13,6 km, Aniołowo 15,6 km, Marianka 18,9 km, Pasłęk 21,8 km, Gołąbki 27,1 KM, Rogajny 30,2 km, Surowe - 33,6 KM, Kwitajny 36,3 km, Zielno 38,9 km, Kronin 43,0 km, Wójtowizna 46,1 km, Zielonka Pasłęcka 47,5 km, Sambród 52,6 km, Leśnica - 55,1 km, Małdyty 56,5 km, Zajezierze 60,1 km, Jarnołtowo 63,6 km, Bądki 68,3 km, Zalewo 71,4 km, Półwieś 75,2 km, Witoszewo 79,5 km, Bądze 85,9 km, Kamieniec 93,6 km, Olbrachtowo 108,9 km, Olbrachtówko 100,9 km, Susz 105,0 km, Bałoszyce 113,1 km, Łęgowo 118,5 km... , Kisielice 121,8 km, Goryń 128,7 km Rodzaj nawierzchni: drogi asfaltowe 94,22 km drogi gruntowe 14,25 km drogi szutrowe 12,95 km drogi brukowe 2,00 km drogi z płyt betonowych 1,85 km polbruk 3,43 km Charakterystyka szlaku: Szlak regionalny prowadzący turystę przez całą Krainę Kanału Elbląskiego. Łatwy i dostępny dla każdego turysty, najlepiej w ciągu kilkudniowej wycieczki rowerowej. Prowadzi drogami o niewielkim i średnim natężeniu ruchu samochodowego. Do kilku miejscowości można dotrzeć pociągiem: Elbląg, Pasłęk, Zielonka Pasłęcka, Małdyty, Susz. Łączy się z pięcioma szlakami: - łącznikowym koloru czarnego: Pasłęk - Kanał Elbląski: w Pasłęku - regionalnym koloru zielonego: Elbląg - Iława, na odcinku: Jarnołtowo - Zalewo - lokalnym koloru niebieskiego: Zalewo - Iława w Zalewie - lokalnym koloru czerwonego: Jezierzyce - Kisielice w Kisielicach - lokalnym koloru niebieskiego: "W Krainie Wiatraków" Kisielice - Trupel w Kisielicach i Goryniu Atrakcje na szlaku: Elbląg - początek szlaku przy rondzie Kaliningrad, u wylotu z miasta w kierunku Warszawy - drogą rowerową. Przechodzi pod wiaduktem w ciągu drogi krajowej S22 zwanej "berlinką", "betonówką" lub "Autostradą" ul. pasłęcką w kierunku Gronowa Elbląskiego. Miała łączyć Berlin z Królewcem. W latach 1933-1937 udało się zrealizować 92 kilometrowy odcinek z Królewca do Elbląga. Przezmark - prastara osada Prusów z bogatą historią. Jej ślady dostrzeżemy w kościele z XIII wieku, jako jednego z 22 wzniesionych przez Prusów na mocy umowy prusko-krzyżackiej z 1249 roku. Kościół jest perełką gotyckiej architektury. Wyposażenie kościoła to barokowy ołtarz główny z 1718 roku, ambona, organy, empora i pająki. Przy kościele zachowały się nagrobne płyty, najstarsza z 1622 roku. Pilona - wiarygodne informacje o wsi Pilon pochodzą z 1349 roku. Była to jedna z zamożniejszych wsi, w której wyróżniały się okazałe domy gburskie - podcieniowe. Do dzisiaj pozostał tylko jeden z nich z 1786 roku. We wsi znajdują się dwa gospodarstwa agroturystyczne. Myślęcin - najstarsza wzmianka o wsi pochodzi z 19 marca 1387 roku, która weszła w skład posiadłości ziemskich Elbląga. We wsi była szkoła, a nauczyciela opłacali sami mieszkańcy. We znajduje się gospodarstwo agroturystyczne "Dom Pod Lasem". Pasieki - pierwsza informacja o wsi pochodzi z 1377 roku. Była to osada bartników, w której istniał młyn o specjalnym uprzywilejowaniu. We wsi była karczma i szkoła. Obecnie jest tam tylko kilka zagród z domami podcieniowymi. Weklice - znaleziono tu ślady działalności ludzkiej z epoki neolitu, brązu czy żelaza. Od I do IV wieku przebywali Goci. Obok osady znajdowało się cmentarzysko. Jest to największe i najbogatsze stanowiska archeologiczne w Polsce.Wystawa "Księżniczka Gocka z Weklic" w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Wieś wchodziła w skład posiadłości ziemskich Elbląga. Budynek szkoły powstał w 1821 roku. Aniołowo - wzmianka pochodzi z 1315 roku. Od 1543 roku należała do parafii w Mariance. Pierwsza szkoła powstała w 1749 roku, a obecny budynek pochodzi z 1871 roku. We wsi istniała gospoda, mleczarnia, dwa sklepy kolonialne, stawy karpiowe, droga brukowa. We wsi znajduje się dom podcieniowy z 1865 roku, pomnik ofiar I wojny światowej, w centrum urządzono zakątek aniołów, a za wsią miejsce odpoczynku. Aniołowo słynie z dobrej kuchni i diabelskich atrakcji. Jest też gospodarstwo agroturystyczne "Anielska Dolina". Marianka - powstała w latach 1304-1312, potem wymieniana jest jako książęca wieś czynszowa. Istniało nadleśnictwo, młyn-wiatrak, kuźnia i mleczarnia. Kościół pw. św. Piotra i Pawła pochodzi z 1334 roku, z malowidłami z XV wieku. Cennym elementem jest kryształowe sklepienie w prezbiterium, ambona i chrzcielnica z XVI wieku, barokowy ołtarz główny z 1682 roku, tabernakulum, organy. Obecnie odkrywane są gotyckie freski. Pasłęk - założony przez holenderskich osadników w 1297 roku nad rzeką Wąską .Obecnie można podziwiać zabytkowe mury obronne z Bramą Kamienną i Młyńską, Stare Miasto z zamkiem, ratuszem i kościołem pw. św. Bartłomieja o średniowiecznym rodowodzie, a także kościół pw. św. Jerzego z XVI wieku, neogotycki kościół pw. św. Józefa z 1855 roku, wieżę ciśnień z 1909 roku cmentarz żydowski założony w 1817 roku z kilkudziesięcioma macewami. Opuszczając miasto szlak prowadzi obok urokliwego miejsca - Parku Ekologicznego im. Stanisława Pankalli nad jeziorkiem miejskim. Rogajny - historia wsi datowana jest od 1329 roku. Pod koniec XIX wieku była największą wsią w powiecie pasłęckim. W 1910 roku we wsi odbyły sie wielkie manewry z udziałem cesarza Wilhelma II. Wtedy po raz pierwszy zmieniono kolor mundurów na szaro-zielone. Kwitajny - najstarsza osada pruska na tym terenie (1281 rok), potem wieś czynszowa z majątkiem rycerskim, aż do posiadłości ziemskich rodziny Donhoffów. O świetności świadczy kościół wybudowany w latach 1714-1719, pałac z 1740 roku, stawy, ruiny oranżerii. We wsi znajduje się cmentarz ewangelicki założony w 1704 roku. W pobliżu znajduje się rezerwat 'Dęby w Krukach Pasłęckich". Zielonka Pasłęcka - pierwsza wzmianka pochodzi z lat 1402-1408 jako wsi chłopskiej, potem książęcej czynszowej. W 1882 roku uruchomiono linię kolejową, w 1905 działa agentura pocztowa, istniały 2 mleczarnie i 2 gospody, funkcjonował teatr. Na przełomie XV i XVI wieku wybudowano drewniany kościół. Obecny pochodzi z lat 1778 - 1792, wieża z 1842 roku, mauzoleum rodziny Donhoff z 1844 roku. W 1987 roku przywieziono obraz Pana Jezusa Miłosiernego z Tarnorudy. Jest to Sanktuarium z relikwiami św. Faustyny - miejsce pielgrzymkowe. Sambród - wieś wymieniana w 1250 roku, założona w 1319 roku, a lokacja pochodzi z 1402 roku. We wsi znajduje się kościół z lat 1739-1741 zbudowany z oficyny rozebranego pałacu. Do dziś zachowały się ślady przypałacowego parku krajobrazowego. Małdyty - wzmianka pochodzi z 1354 roku, a w 1400 Krzyżacy założyli folwark. Małdyty były ważnym węzłem drogowym dyliżansów w kierunku Morąga, Ostródy, Elbląga i Zalewa. Otwarcie Kanału Elbląskiego (1860 rok) i linii kolejowej (1882 rok) przyczyniły się do wzrostu znaczenia Małdyt. Przy skrzyżowaniu dróg stoi budynek administracji majątku, w którym obecnie mieści się zajazd "Pod Kłobukiem". Tu pracował twórca i budowniczy Kanału Elbląskiego Georg Jacob Steenke. Zajezierze - założone w 1301/1305 jako wieś czynszowa posiada obecnie kościół z 1886 roku, dawny dwór z XIX wieku. W pobliżu znajduje się rezerwat "Zielony Mechacz". Bądki dawny majątek ziemski z zachowanym założeniem dworsko-parkowym. Jarnołtowo - cennym jest kościół wzniesiony w latach 1329-1350. W 2008 roku obchodzono 700 -lecie założenia wsi. Istnieje gospodarstwo agroturystyczne. Zalewo - dawniej ważny ośrodek administracyjny, gospodarczy, drogowy i kolejowy. Linię kolejową z Elbląga, przez Myślice, Zalewo, Miłomłyn do Ostródy o długości 75,9 km wybudowano w latach 1891-1893. Obecnie Zalewo jest węzłem trzech szlaków: żółtego z Elbląga do Gorynia, Zielonego z Elbląga do Iławy i niebieskiego z Zalewa przez Miłomłyn do Iławy. Półwieś - założono w 1299 roku. Była majątkiem ziemskim należącym do Zalewa, później przestała istnieć. Dopiero w 1850 roku oddano w dzierżawę ziemię Ebenowi, który założył nowoczesne gospodarstwo z gorzelnią. W 1934 roku majątek sprzedano, a później wydzierżawio


    Opinie

  • Trasa przyjazna, w większości po bezdrożach, czyli mało ruchliwych odcinkach dróg. Tylko na krótkich odcinkach prowadzi drogami wojewódzkimi: - Pasłęk - Kwitajny - 526 - Małdyty - Zajezierze i Bądki Zalewo - 519 - Kamieniec - Rudniki - 520 - Susz - Kisielice W Małdytach przecina drogę krajową Nr 7, a w Kisielicach Nr 16. kanal • 18.11.2011

  • Przebieg żółtego szlaku rowerowego jest niezgodny z rzeczywiście oznaczonym w terenie. Skąd ten pomysł? Zaznaczony szlak na mapie od Przezmarka do Marianki prowadzi bard zo ruchliwa droga asfaltowa, miejscami ma status drogi wojewódzkiej 509. kanal • 16.11.2011

  • Tak jest. O szczegóły proszę pytać mareckiego. Podaję adres: marecki@home.pl

    kanal • 16.11.2011
  • Mam pytanie. Chce wykorzystać fragment tego szlaku jako tranzyt z Gdańska do Ostródy. Czy z Małdyt jest jakaś odbitka do tego miasta

    wojt • 02.11.2011

Mapa

Ta trasa nie posiada jeszcze oceny.
3/5
Trudność trasy
129.79
Kilometrów