Pocysterski zespół klasztorny

Pocysterski zespół klasztorny

Opinie

  • KLASZTOR Klasztor położony po południowej stronie kościoła jest zespołem nieukończonym, skrzydło zachodnie nie zostało zrealizowane. Skrzydła południowe i zachodnie klas ztoru zostały wyburzone. Zachował się fragment lewego skrzydła kompleksu z gotycką fraternią z ok. poł. XV w. KOŚCIÓŁ POCYSTERSKI Pocysterski Kościół p.w. Łaski NMP otrzymał w 1998 r. tytuł Bazyliki Mniejszej pw. Wniebowzięcia NMP. Fascynująca jest dwuwieżowa fasada Bazyliki. Wieże zostały dobudowane w 1735 r. Wejście główne do Bazyliki – portal główny, jest ozdobione sześcioma rzeźbami świętych powstałymi w latach 1729–1733. Nad nim znajduje się piaskowa rzeźba przedstawiająca Najświętszą Marię Pannę Niepokalaną. Ponad rzeźbą NMP, pomiędzy wieżami, znajduje się rzeźba Świętej Trójcy, która przedstawia ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, ponad nim Boga oraz gołębicę symbolizująca Ducha Świętego. Natomiast wejście do Kaplicy Loretańskiej zdobi rzeźba ukazująca dwa anioły przenoszące dom Najświętszej Marii Panny z Lazaretu do Loreto. Ołtarz główny, stalle i prospekt organowy są ściśle powiązane z architekturą całej świątyni. Wnętrze pokrywa cykl malarstwa monumentalnego. W ołtarzu głównym znajduje się kultowy, średniowieczny obraz Krzeszowskiej Madonny z XIII w., pamiętający fundatorów opactwa (obraz został ukoronowany w 1997 r. przez Jana Pawła II). Warto wspomnieć, że jest to najstarszy obraz maryjny w Polsce i jeden z pięciu najstarszych w Europie. Stalle wykonane ok.1735 r., zostały w XIX w. zdekompletowane i przemieszczone. Obecnie zlokalizowane są na skrzyżowaniu transeptu. Znajdujące się w nich rzeźby figuralne przedstawiają cztery grupy świętych, których liczbie odpowiada 48 siedzisk, nad którymi górują aniołowie. Stalle wzbogacone są płaskorzeźbami i monochromicznym malarstwem. Mauzoleum Piastów Śląskich jest zintegrowane z prezbiterium. Powstawało równocześnie z Bazyliką, której budowę rozpoczęto w 1728 r. Większość malowideł i fresków powstała do 1741 r. Zbudowano je dla fundatorów i dobroczyńców krzeszowskiego opactwa. Znajduje się tam sarkofag Bolka I, Bolka II, po środku sarkofag Władysława von Zedlitz. Wnętrze Mauzoleum pokrywają zabytki sztuki sakralnej, rzeźbiarskiej oraz malowniczej. Sklepienia Mauzoleum ozdobione są bogatymi freskami przedstawiającymi dzieje fundacji. Obecnie Cystersów w Krzeszowie nie ma, a parafią i kościołem opiekują się księża diecezjalni.

    01.06.2014

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.