autor: www.krakow.pl
autor: www.dziedzictwo.ekai.pl

Kościół św. Franciszka z Asyżu

  • 5
    Wyjątkowy Pobyt: czerwiec 2008

    Przepiękny, koniecznie trzeba zobaczyć niesamowite witraże.

    09.03.2011
  • Kościół św. Franciszka z Asyżu został zbudowany w XIII wieku po przybyciu franciszkanów do Krakowa. Jego fundatorem był prawdopodobnie Bolesław Wstydliwy. Kilkakrotnie pr zebudowywany (w stylu gotyckim i barokowym) został w dużej części zniszczony przez wielki pożar w połowie XIX wieku i był stopniowo odbudowywany pod kierunkiem Karola Kremera, a następnie Władysława Ekielskiego i Karola Knausa. Obecnia świątynia jest w stylu gotyckim, jej wnętrze zaś w stylu neogotyckim. Posiada wyjątkowo ciekawą polichromię i witraże, projektowane przez Stanisława Wyspiańskiego. Artysta ten jest także autorem malowideł w prezbiterium i transepcie. Kośiół ma trzy kaplice: Błogosławionej Salomei, Męki Pasńskiej, Matki Bożej Bolesnej. Do kościoła przylegają zabudowania klasztorne z XIV i XV w. Podziwiać można rzeźbione zworniki i wsporniki sklepienne w krużgankach, a na ścianach fragmenty polichromii. Na uwagę zasługuje galeria portretów biskupów krakowskich złożona z 13 fresków i 30 obrazów sztalugowych. 22.01.2008

Lokalizacja

5
Wyjątkowy na podstawie 1 opinii