Dom Uphagena
Dom Uphagena
Dom Uphagena

Dom Uphagena

Opinie

  • Dom Uphagena - powstał w latach 70. i 80. XVIII wieku jako siedziba rajcy gdańskiego Jana Uphagena. Jest to kamienica gdańska, która zachowała swój pierwotny charakter. S tało się tak dzięki zapisowi Uphagena, który zabronił swym spadkobiercom zmian w wystroju domu. Dzięki temu można było w początkach XX w. utworzyć tu muzeum wnętrz. Taką funkcję pełni zabytek do dziś. Znaczna część pierwotnego wyposażenia przetrwała wojnę i w ostatnich latach została umieszczona w zrekonstruowanej kamienicy.

    Daro • 23.07.2008

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.