Zamek Lipowiec

  • 5
    Wyjątkowy Pobyt: lipiec 2014

    Wejście na wieżę niezbyt wygodne, kręte schody, a ostatnie metry, to niemal pionowa drabina. Zakupiłem miecz na zamku. Tata stwierdził, że jeszcze kilka wypraw na zamki i będziemy mieli w domu zbrojownię 27.08.2014

  • 5
    Wyjątkowy Pobyt: lipiec 2014

    W zachodniej części Grzbietu Tenczyńskiego na Górze Zamkowej (362m npm) stoją ruiny Lipowca, zamku, którego historia sięga średniowiecza. Z wyniosłej zamkowej wieży rozci ąga się ku południowi daleki widok na okolice Zatora i Oświęcimia. Przy sprzyjającej pogodzie dojrzeć można odległe Beskidy: Żywiecki, Śląski i Mały. Pierwsza wzmianka o tym miejscu pojawia się w dziele Jana Długosza i mówi, że teren na którym wzniesiono zamek należał u początku XIII w. do małopolskiego rodu rycerskiego Gryfitów. 26.07.2014

Lokalizacja

5
Wyjątkowy na podstawie 2 opinii