Opactwo Cysterskie
Opactwo Cysterskie
Opactwo Cysterskie
Opactwo Cysterskie
Opactwo Cysterskie
Opactwo Cysterskie
Opactwo Cysterskie
Opactwo Cysterskie
Opactwo Cysterskie
Opactwo Cysterskie

Opactwo Cysterskie

Opinie

  • KLASZTOR W skrzydle wschodnim znajduje się zakrystia z XIII w. Do zakrystii przylega małe pomieszczenie przeznaczone pierwotnie na bibliotekę podręczną, na uwagę zasługu je małe okratowane okienko, które od czasów wczesnośredniowiecznych nie było poddawane żadnej konserwacji ani przeróbkom, kapitularz (jeden z najstarszych cysterskich zabytków w Polsce, zachowany do dziś autentyczny kapitularz romańsk, a na piętrze dormitorium z XII w. i trzynastowieczna fraternia przeznaczoną pierwotnie na salę dzienną mnichów. W skrzydle południowym najbardziej reprezentatywną częścią jest refektarz z XIII w. Krużganki z okresu romańskiego stanowią najstarszą część opactwa wąchockiego, przebudowane w XVII w. Ślady dawnej budowli widoczne są na ścianach w formie luków, w pobliżu przejścia z krużganków do kościoła widoczne są również ślady polichromii z XIII i XVII w. Do wschodniej części budynku klasztornego w XVI w. dobudowano Dom Opata z małym wirydarzem. Znajduje się tu również Krypta "Ponurego" – tablica z czerwonego piaskowca, za którą znajduje się z urna z doczesnymi szczątkami legendarnego dowódcy AK – majora Jana Piwnika "Ponurego". KOŚCIÓŁ POCYSTERSKI Kościół klasztorny pw. NMP i św. Floriana zbudowany został przed 1241 r. Wnętrze świątyni to trójnawowa, czteroprzęsłowa bazylika z wyrazistym transeptem i prosto zakończonym prezbiterium. Sklepienie nawy głównej spoczywa na ośmiu czterokątnych filarach. Wiele elementów architektonicznych pokrywa płaskorzeźbiona dekoracja zawierająca przede wszystkim ornamenty roślinne. Wyposażenie w przeważającej części pochodzi z epoki baroku. We wnętrzu znajdują się organy, zbudowane przez warsztaty klasztorne, pochodzą z II poł. XVII w. i są oceniane jako jedne z najcenniejszych w Polsce. By podnieść walory brzmieniowe instrumentu do odlewania piszczałek użyto czystej cyny. Organy posiadają 15 głosów w 2 klawiaturach manualnych oraz 7 głosów w pedale. Pozytyw instrumentu zdobi figura Matki Boskiej Apokaliptycznej i wirująca w czasie gry gwiazda (cymbelstern). Mały chór zbudowany w XVII w. w połowie wysokości transeptu ma sześciogłosowe organy. Nad tym chórem znajduje się jedyny w opactwie wąchockim ocalały zwornik przedstawiający Chrystusa Uskrzydlonego. Na posadzce natomiast odnaleźć można fragmenty starych płytek ceramicznych z dawnych cysterskich warsztatów. W kościele znajduje się dwanaście barokowych i rokokowych ołtarzy. Wyjątek stanowi neoromański ołtarz główny, wzniesiony w 1894 r. zawierający w centralnym miejscu obraz patronki cystersów Matki Bożej Miłosierdzia w otoczeniu św. Bernarda i św. Floriana. Kaplica bł. Wincentego Kadłubka z XVII w. W ołtarzu znajdują się obraz przedstawiający Wincentego Kadłubka autora "Kroniki Polskiej" i biskupa krakowskiego, jak również jego relikwie. W Kaplicy Ukrzyżowania w ołtarzu znajduje się cenny krzyż z wizerunkiem Chrystusa. W Kaplicy św. Anny Samotrzeć znajduje się rokokowy ołtarz przedstawiającym Matkę Boską, Pana Jezusa i św. Annę, oraz ośmioboczna chrzcielnica z XVI w. Dopełnieniem wystroju są pochodzące z tego samego okresu, co zasadnicza grupa ołtarzy – rokokowa ambona z bogatą dekoracją rzeźbiarską, oraz stalle stojące po obu stronach prezbiterium.

    01.09.2014

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.