autor: zzgmarcel.pl

Kopalnia "Marcel"

  • Jest to wielki kompleks zabudowy przemysłowej powstałej na przełomie XIX/XX wieku. Na uwagę zasługują: - budynek wieży basztowej szybu Wiktor z 1913 r., - budynek admin istracyjny z 1910r., - budynek dyrekcji z 1900r., - budynek straży pożarnej powstały w 1913r. Początki dziejów kopalni "Marcel" (dawniej "Emma") sięgają połowy ubiegłego stulecia. Pełne uruchomienie kopalni nastąpiło 13 listopada 1883 roku, po oddaniu do użytku szybu "Mauve" (obecnie szyb "Wiktor") oraz pogłębieniu do poziomu 126 m szybu "Grundman" (obecnie "Antoni"). Kopalnia początkowo stanowiła własność rodziny Grundmanów, zaś później weszła w skład dóbr Fryderyka Friendlander'a. Nazwę kopalni z "Emma" na "Marcel" zmieniono w okresie powojennym - 1 maja 1949 roku. Lata powojenne to okres dalszej rozbudowy i modernizacji kopalni. W 1990 roku kopalnia "Marcel" wraz z innymi kopalniami uzyskała samodzielność finansową, samorządową i organizacyjną. W ostatnich latach dzięki wdrożeniu nowej technologii i rozwiązań organizacyjnych, zwiększono wydajność, zmniejszono koszty produkcji oraz poprawiono bezpieczeństwo wykonywanej pracy. Od 1 lutego 2003 roku kopalnia wchodzi w skład Kompanii Węglowej SA. 08.10.2013

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.