Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Opinie

  • 5
    Wyjątkowy Pobyt: sierpień 2013

    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radlinie powstał 1 stycznia 2001 roku. Dyrektorem jednostki jest mgr Witold Łupiński. Zakres działalności Ośrodka: - programowani e i realizacja wszelkich usług dla mieszkańców Miasta Radlin z zakresu sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu, - udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym dla: klubów i związków sportowych, organizacji kultury fizycznej, innych organizacji społecznych i zawodowych, placówek oświatowych, osób fizycznych, - prowadzenie działalności programowej i reklamowej zakresu działalności Ośrodka, - właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie swojego działania, - prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w tym m.in. poprzez organizację turniejów i festynów sportowych oraz innych imprez rekreacyjno-sportowych, - prowadzenie działalności usługowo-gospodarczej i pomocniczej celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju Ośrodka.

    08.10.2013

Lokalizacja

5
Wyjątkowy na podstawie 1 opinii