Pustynia Błędowska
Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska

Opinie

  • Pustynia Błędowska to największy obszar lotnych piasków w Polsce. Jednakże tak naprawdę nie jest to pustynia, gdyż prawdziwe pustynie powstają ze względów klimatycznych n a skutek niewystarczającej (zbyt niskiej) ilości opadów w stosunku do potencjalnego parowania. Dlatego też w odniesieniu do naszej Pustyni bardziej odpowiednim terminem byłby obszar piaszczysty. Pustynia Błędowska powstała na skutek osadzenia się na tym terenie ląd piasków czwartorzędowych pozostawionych przez cofający się lądolód skandynawski. Na owych piaskach zaczęły rosnąć lasy. Po ich wycięciu utworzył się tutaj obszar lotnych piasków. W ostatnich latach obserwuje się stopniowe zarastanie pustyni. Ponadto piasek z jej terenów wykorzystuje się jako materiał podsadzkowy w kopalniach, do zasypywania nieczynnych już wyrobisk. Pustynie można zwiedzać znakowanymi szlakami turystycznymi, które rozpoczynają się w Kluczach.

    09.08.2011

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.