Białowieski Rezerwat Biosfery
Białowieski Rezerwat Biosfery

Białowieski Rezerwat Biosfery

Opinie

  • Obejmuje obszar Puszczy Białowieskiej, czyli Białowieskiego Parku Narodowego. W 1979r. został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Białowieski Rezerwat Biosfery chroni ostatnie na niżu Europy naturalne ekosystemy leśne w strefie lasów liściastych i mieszanych z niespotykanym bogactwem gatunków roślin. W 1991r przeciętny wiek drzewostanów wynosił tam 126lat (średni dla Polski to 54lata). W Obsarze Ochrony Ścisłej jest udostępniony pieszy szlak o długości 4km. admin • 06.12.2007

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.