Kościół gotycki z XVw.

  • Kościół gotycki z XV wieku. Znajduje się przy ul. Kościelnej 11, około 1 km na zachód od centrum Mielna. Stoi na niewielkim wzniesieniu, wokół którego są ślady fos. Niegd yś prawdopodobnie, poza funkcją sakralną miał również znaczenie obronne, a jeszcze wcześniej samo wzgórze było przypuszczalnie pogańskim miejscem kultowym. Wskazują na to znalezione w pobliżu kościoła urny z popiołami. Kościół pochodzi z XV wieku, wieża z XVI, przebudowany był kilkakrotnie, ostatnio w 1856 roku. Zachował gotycki styl. Jest murowany z cegły i kamienia polnego, orientowany, jednonawowy, na rzucie prostokąta z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, oszkarpowany. W zewnętrznych murach kościoła, dość liczne kamienie, nieco obrobione, przedstawiające lub przypominające postacie ludzi i zwierząt.Dobudowane prezbiterium i transept pochodzą z 1856 roku. Od strony zachodniej dwukondygnacyjna wieża, masywna, pokryta miedzianym, namiotowym dachem. Jej grube mury i wąskie okna wskazują na wcześniejsze, również obronne przeznaczenie. W górnej części mury wieży ozdabia ceglany fryz. Nad ozdobnym gotyckim portalem wejściowym w murach wieży znajdują się dwa fragmenty kamieni młyńskich. Z lewej strony wejścia głównego jest wmurowany kamień o ciemnej barwie, który kształtem przypomina siedzącego niedźwiedzia. Zabytkowy wystrój kościoła stanowią barokowa ambona z XVIII wieku z rzeźbami 4 Ewangelistów i dwa dzwony kościelne z napisami majuskułą. Na jednym z nich jest napis: „ O Rex GloriaeVeni Cum Pace”. W latach 1979-1981 wykonano nowe miedziane pokrycie dachu nad całym kościołem i wieżą, regotyzowano wnętrze, położono granitową posadzkę, ukształtowano posoborowo prezbiterium, poddano konserwacji ambonę oraz adaptowano teren przy południowej ścianie kościoła do odprawiania nabożeństw na wolnym powietrzu. Dodano: 25.07.2008

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.