Kościół narodzenia NMP

Kościół narodzenia NMP

Opinie

  • Najokazalszy i jeden z najcenniejszych zabytków Złotoryi - budowla gotycka trójnawowa, na planie krzyża, orientowana, 3 interesujące portale; romański, wczesnogotycki i g otycki. Wieża wschodnia - 63 m wysokości wzniesiona w 1482 r. Na przełomie XV i XVI w. założono w jej wnętrzu bibliotekę łańcuchową, w dniu dzisiejszym znajduje się tam rekonstrukcja pulpitu biblioteki łańcuchowej. Kościół Narodzenia NMP w Złotoryi ? rzymskokatolicka świątynia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Złotoryi. Kościół zajmuje w historii i architekturze Złotoryi miejsce szczególne. Należy do zaledwie około dwudziestu miejskich kościołów parafialnych na Śląsku, których początki sięgają pierwszej połowy XIII wieku. Bardzo prawdopodobne, że jeszcze przed 1211 r., a więc w pierwszym dziesięcioleciu XIII wieku mieszkańcy złotej osady zaczęli budować w jej centrum kościół. Tu najwcześniej w Polsce zastosowano kilka elementów architektury, np. maswerki. Budowę świątyni patronował Henryk Brodaty, który w 1211 roku nadał Złotoryi prawa miejskie. Potężny kształt kościół zawdzięcza rycerskiemu zakonowi joannitów. Zwracają uwagę m.in.: portale (gotycki i romański), renesansowa ambona, epitafia oraz empory i ołtarz z XVII w. i XVIII w. Ze szczytu wieży podziwiać można panoramę miasta, Pogórza Kaczawskiego, Gór Kaczawskich i Karkonoszy, stąd rozlega się hejnał miejski. Do wnętrza zaprasza także wystawa o dziejach kościoła i renesansowym gimnazjum Valentina Trozendorfa. Symboliczny nagrobek tego najwybitniejszego złotoryjanina (pochowanego w Legnicy) znajduje się w prezbiterium. Można zwiedzać salę pod zegarem, salę Trozendorfa. Wieża jest dobrym punktem widokowym.

    05.07.2013

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.