Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Opinie

  • 5
    Wyjątkowy Pobyt: lipiec 2011

    w budynku na zdjęciu miałam 99% zajęć, a z Wieży Matematycznej roztacza się piękny widok

    27.09.2011
  • Uniwersytet Wrocławski (UWr) - państwowa uczelnia wyższa we Wrocławiu. Kalendarium * 20 lipca 1505 - dokument fundacyjny króla Władysława Jagiellończyka o utworzen iu czterowydziałowego Uniwersytetu we Wrocławiu wystawiony w Budzie, niepotwierdzony przez papieża Juliusza II wskutek protestu Uniwersytetu Jagiellońskiego * 21 października 1702 - złota bulla cesarza Leopolda I ustanawiająca jezuicką Akademię Leopoldyńską we Wrocławiu ze wszystkimi przywilejami uniwersytetów europejskich * 15 listopada 1702 - inauguracja działalności Akademii Leopoldyńskiej w dniu imienin jej fundatora * 6 grudnia 1728 - położenie kamienia węgielnego pod nowy gmach Akademii Leopoldyńskiej * 3 sierpnia 1811 - połączenie Akademii Leopoldyńskiej z Uniwersytetem Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i utworzenie we Wrocławiu nowego "Śląskiego Uniwersytetu im. Fryderyka Wilhelma" (Schlesische Friedrich-Wilhelm-Universität zu Breslau), z pięcioma wydziałami: teologii katolickiej, teologii ewangelickiej, prawa, medycyny i filozofii. * 24 sierpnia 1945 - przekształcenie dekretem Rady Ministrów i Prezydium Krajowej Rady Narodowej niemieckich uczelni wrocławskich (Uniwersytetu i Politechniki) w polskie państwowe uczelnie akademickie * 15 listopada 1945 - pierwszy wykład prof. Ludwika Hirszfelda * 9 czerwca 1946 - uroczysta inauguracja polskiego Uniwersytetu Wrocławskiego * 1952-1989 - Uniwersytet Wrocławski nosił imię Bolesława Bieruta, nie wykorzystano możliwości zmiany nazwy po 1956 i w latach 1980-1981. Do 1956 sowietyzacja uczelni, następnie odwilż. W 1811 po reorganizacji uczelni, studiowało na wszystkich wydziałach łącznie 222 studentów, w 1914 już 3224 studentów, w tym 100 kobiet (wg danych z wystawy w Uniwersytecie 2007-2008 nt. historii uczelni). Michał • 07.08.2008

Lokalizacja

5
Wyjątkowy na podstawie 1 opinii