Pomnik Chrystus przybywa do Sławna
Pomnik Chrystus przybywa do Sławna

Pomnik Chrystus przybywa do Sławna

Opinie

  • Pomnik zaprojektował w 1996 roku, w darze dla miasta, dawny mieszkaniec Noskowa i Sławna, niemiecki artysta Heinrich Eugen von Zitzewitz. Pomnik przedstawia ubogiego Chry stusa jadącego na ośle, trzymającego w jednej ręce gołębia, w drugiej krzyżyk. Drugim elementem figuralnym jest Gryf sławieński z szachownicą (element herbu Sławna) i rzeką Wieprzą. Na cokole zamontowana tablica z tekstem w języku polskim i niemieckim. Chrystus przychodzi do Sławna pomnik wg projektu Heinricha von Zitzewitza. Budowa została wsparta finansowo przez Fundację Współpracy Polsko-Niemickiej ze środków Republiki Federalnej Niemiec Pomnik odsłonięto 22 maja 2001 roku w obecności rodziny autora. Odlew w brązie oraz montaż pomnika powierzono polskiemu artyście Romualdowi Wiśniewskiemu. Cokół, z kamienia polnego, wykonała sławieńska firma Hydrogeobudowa. Płytę wierzchnią pod figury przekazał ksiądz prałat Marian Dziemianko. Pomnik mógł stanąć w mieście dzięki staraniom ówczesnego dyrektora Sławieńskiego Domu Kultury i Derka Steggewentza z Rinteln, inicjatora współpracy pomiędzy miastami. W 2008 roku pomnik zdewastowano. Wyłamano skrzydło Gryfa. W sierpniu 2009r. pomnik został naprawiony przez Romualda Wiśniewskiego na zlecenie Urzędu Miejskiego w Sławnie i Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wysokość pomnika - 320 cm, szerokość ? 100 cm., długość 320 cm.

    06.06.2011

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.