Centralne Muzeum Pożarnictwa
Centralne Muzeum Pożarnictwa
Centralne Muzeum Pożarnictwa
Centralne Muzeum Pożarnictwa
Centralne Muzeum Pożarnictwa

Centralne Muzeum Pożarnictwa

Opinie

  • 5
    Wyjątkowy Pobyt: sierpień 2008

    W Mysłowicach nie ma nadmiaru miejsc do zwiedzania, ale to jedno jest wyjątkowe. Pasjonatów wszystkiego, co związane ze strażą pożarną zapraszam... do mekki pożarnictwa.

    21.09.2010
  • Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach jest efektem starań wielu pokoleń strażaków dążących do utworzenia placówki obrazującej dzieje ochrony przeciwpożarowej w Po lsce. Powstało ono dzięki inicjatywie śląskiego środowiska pożarniczego, władz administracyjnych regionu, które w 1974 r. powołały Społeczny Komitet Organizacyjny Muzeum. Prace Komitetu zostały uwieńczone otwarciem placówki 14 września 1975 r. z siedzibą w budynkach byłego niemieckiego więzienia policyjnego przy ulicy Powstańców. W styczniu 1976 r. Muzeum uzyskało status placówki państwowej o ponadregionalnym zasięgu. W maju 1991 r. zbiory przeniesiono do nowo wybudowanego obiektu, obecnej siedziby Muzeum przy ulicy Stadionowej. Zbiory Muzeum stanowią kolekcje tematyczne składające się na dokumentację historii polskiego pożarnictwa. Chronologicznie obejmują zbiory od drugiej połowy XIX w. do czasów współczesnych. Zbiory uzupełnia współczesna kolekcja z dziedziny pożarnictwa z innych krajów. Tematycznie reprezentują obiekty o charakterze historyczno-artystycznym oraz z dziedziny techniki pożarniczej.

    20.09.2010

Lokalizacja

5
Wyjątkowy na podstawie 1 opinii