Rezerwat Przyrody Jezioro Łuknajno
Rezerwat Przyrody Jezioro Łuknajno
Rezerwat Przyrody Jezioro Łuknajno

Rezerwat Przyrody Jezioro Łuknajno

Opinie

  • Łuknajno lub Łuknajny - jezioro położone ok. 5 km od Mikołajek, w województwie warmińsko-mazurskim, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Jest jedną z najważniejszych eur opejskich ostoi ptactwa wodnego. * Linia brzegowa jeziora jest słabo rozwinięta, pozbawiona zatok i półwyspów. Brzegi są niedostępne, podtopione, zarośnięte trzcinowiskami i podmokłymi łąkami. Zachodni brzeg jeziora jest płaski i zabagniony, natomiast północny i północno-wschodni jest lekko pagórkowaty. Na północnym brzegu jeziora leży wieś Urwitałt w, której zlokalizowana jest Stacja Terenowa Uniwersytetu Warszawskiego im. prof. Kazimierza Dobrowolskiego. Stacja jest jedynym zamieszkałym obiektem we wsi Urwitałt. * Obfitość wodnej roślinności i ryb w połączeniu z niedostępnością płaskich, podmokłych i częściowo lesistych brzegów sprawia, że ten teren można bez przesady nazwać " ptasim rajem". Jezioro to jest znane od dziesiątek lat jako wyjątkowe siedlisko łabędzia niemego (Cygnus olor) - ok. 2 tys. sztuk, łysek (Fulica atra) - ok. 17 tys. sztuk oraz hełmiatek (Netta rufina) - ok. 900 sztuk. Licznie występują również perkozy: dwuczube, rdzawoszyje, zauszniki i perkozki. Spośród ptaków brodzących wymienić należy wodnika, kokoszkę wodną, kureczkę nakrapianą, z czapli: bąka, bączka i czaplę siwą. Rzadkim gatunkiem jest gnieżdżąca się w trzcinach wąsatka. Z uwagi na obfitość ryb częstymi gośćmi są bieliki, rybołowy, kanie rdzawe, kormorany i rybitwy czarne. * Doliczono się też około 175 innych gatunków ptactwa błotnego i wodnego, a 95 to stali mieszkańcy. Pozostałe 80 gatunków to ptaki przelotne, które korzystają z obfitych zapasów pożywienia podczas przelotu lub ptaki, które zimują nad jeziorem.

    admin • 06.12.2007

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.