Kościół gotycki z XVw.

Kościół gotycki z XVw.

Opinie

  • Kościół gotycki z XV wieku. Znajduje się przy ul. Kościelnej 11, około 1 km na zachód od centrum Mielna. Stoi na niewielkim wzniesieniu, wokół którego są ślady fos. Niegd yś prawdopodobnie, poza funkcją sakralną miał również znaczenie obronne, a jeszcze wcześniej samo wzgórze było przypuszczalnie pogańskim miejscem kultowym. Wskazują na to znalezione w pobliżu kościoła urny z popiołami. Kościół pochodzi z XV wieku, wieża z XVI, przebudowany był kilkakrotnie, ostatnio w 1856 roku. Zachował gotycki styl. Jest murowany z cegły i kamienia polnego, orientowany, jednonawowy, na rzucie prostokąta z prezbiterium zamkniętym trójbocznie, oszkarpowany. W zewnętrznych murach kościoła, dość liczne kamienie, nieco obrobione, przedstawiające lub przypominające postacie ludzi i zwierząt.Dobudowane prezbiterium i transept pochodzą z 1856 roku. Od strony zachodniej dwukondygnacyjna wieża, masywna, pokryta miedzianym, namiotowym dachem. Jej grube mury i wąskie okna wskazują na wcześniejsze, również obronne przeznaczenie. W górnej części mury wieży ozdabia ceglany fryz. Nad ozdobnym gotyckim portalem wejściowym w murach wieży znajdują się dwa fragmenty kamieni młyńskich. Z lewej strony wejścia głównego jest wmurowany kamień o ciemnej barwie, który kształtem przypomina siedzącego niedźwiedzia. Zabytkowy wystrój kościoła stanowią barokowa ambona z XVIII wieku z rzeźbami 4 Ewangelistów i dwa dzwony kościelne z napisami majuskułą. Na jednym z nich jest napis: „ O Rex GloriaeVeni Cum Pace”. W latach 1979-1981 wykonano nowe miedziane pokrycie dachu nad całym kościołem i wieżą, regotyzowano wnętrze, położono granitową posadzkę, ukształtowano posoborowo prezbiterium, poddano konserwacji ambonę oraz adaptowano teren przy południowej ścianie kościoła do odprawiania nabożeństw na wolnym powietrzu.

    25.07.2008

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.