Opactwo Cystersów
Opactwo Cystersów
Opactwo Cystersów
Opactwo Cystersów

Opactwo Cystersów

Opinie

  • Zachowany kompleks zabudowań klasztornych pochodzi z okresu największego rozkwitu opactwa (1651–1743). KLASZTOR Gotycki kapitularz pochodzi z 2 poł. XIV w., został podd any barokizacji w 1725 r. Stiukowy ołtarz kapitularza przypisany jest Pompeo Ferrariemu. Ściany zdobi sześć symbolicznie skomponowanych obrazów ujętych w stiukowe ramy. Wykonał je anonimowy malarz w pierwszej dekadzie XVIII w. Każdemu z większych obrazów odpowiada umieszczony w dolnej partii mały medalion z odpowiednio dobranym symbolem. Treść poszczególnych scen zaczerpnięta jest ze Starego Testamentu. W zapleckach stalli z czterech stron otaczających kapitularz przedstawiono świętych i błogosławionych zakonu cysterskiego. Krużganki klasztorne z XIV wieku ozdobione malowidłami Adama Swacha. Oratorium św. Jakuba Apostoła (dawna Kaplica) powstało w 2 poł. XIV w. Jest bogato zdobione polichromią, która pochodzi z ok. 1372 r. stanowi najcenniejszy zabytek sztuki średniowiecza w Polsce. Na pierwszym piętrze skrzydła południowego znajduje się Sala Opacka obecnie mieści się tam Biblioteka seminarium, która przechowuje inkunabuły i stare druki. Uwagę przyciąga fresk, który pokrywa cały sufit sali, jego autorem jest Adam Swach. Malowidło to powstało w 1722 roku. Lądzki skarbiec zdobi m.in. traktat "De Homine" Galeottusa Martusia z 1474 r. oraz manierystyczna monstrancja i okazały pacyfikał - krzyż z relikwiami. Jednym z najcenniejszych zabytków pochodzących z klasztoru lądzkiego jest tzw. patena kaliska, lądzka, inaczej patena Mieszka III Starego. Obecnie patena znajduje się w kolegiacie pw. Wniebowzięcia Panny Marii w Kaliszu, trafiła tam prawdopodobnie po kasacie opactwa w Lądzie w 1819 r. Obecnie, od 1952 r. w zabudowaniach klasztornych znajduje się siedziba Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego. KOŚCIÓŁ POCYSTERSKI Kościół pocysterski NMP i św. Mikołaja. Wnętrze kościoła jest bardzo bogato wyposażone i ozdobione dekoracją stiukową, rzeźbiarską i malarską. Trzykondygnacyjny ołtarz główny powstał w 1721 r. w Głogowie na Śląsku. Ołtarz św. Krzyża wykonany został wg. Projektu Pompeo Ferrariego. Ołtarz św. Franciszka z Asyżu, pierwotnie św. Benedykta ufundowany został w 2 pot. XVIII w. Monumentalne organy zbudowane przez brata cysterskiego, mistrza Józefa Koeglera są dwudziestogłosowym instrumentem z piękną dekoracją rzeźbiarską i snycerską. Generalny remont zakończony w 2002 r. przywrócił organom ich cysterską i barokową świetność. Wzdłuż ścian prezbiterium stoją bogato rzeźbione, dębowe stalle wykonane ok. 1680 r. przez cystersa Bartłomieja Adriana. Ambona z 1735 r. wykonana została przez snycerzy i rzeźbiarzy z Rawicza i Rydzyny. Dekoracja rzeźbiarska jest rokokowa. Drzwi, balustradę i kosz zdobią płaskorzeźby przywołujące ewangeliczne przypowieści. Dodatkowo kosz otaczają figury czterech siedzących ewangelistów. Na bogato zdobionym baldachimie umieszczono figury Ojców Kościoła, nad którymi góruje św. Bernard z Clairvaux. W narożnikach nawy głównej od 1735 r. znajdują się cztery bliźniaczo podobne konfesjonały. Na uwagę zasługuje kopuła transeptu, zwana Kopułą Małą. Jej polichromia powstała w 1730 r. Sklepienie prezbiterium, transeptu oraz obiegający je gzyms zostały pokryte w ostatniej dekadzie XVII w. niezwykle bogatą dekoracją stiukową o motywach roślinnych z puttami, kartuszami i muszlami, stanowiącą najwyższy poziom tego typu realizacji w ówczesnej Europie. Zachwycająca jest również polichromia 38 metrowej kopuły nawy głównej wykonana przez Jerzego Wilhelma Neunhertz, pod program, który ułożył sam opat Łukomski. Poświęcona jest Apoteozie Kościoła. Ponadto we wnętrzu znajdują się: nagrobek opata Mikołaja Łukomskiego, stiukowy pomnik z namalowanym na blasze portretem abp Krzysztofa Antoniego Szembeka, jak również marmurowa tablica upamiętniająca 152 kapłanów i zakonników, więźniów obozu dla duchowieństwa, jaki hitlerowcy zorganizowali w latach 1940–1941 w Lądzie. Większość z nich oddała życie w obozie zagłady w Dachu. 31.08.2014

Wirtualny spacer

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.