Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty
Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty

Opinie

  • Park został utworzony 14 września 1989. Powierzchnia Parku wynosi 25 330 ha. Przedmiotem ochrony jest krajobraz naturalnych dolin rzecznych Warty i jej lewobrzeżnego dopł ywu Oleśnicy, znajdujących się na terenie powiatu wieluńskiego, a także Widawki, Grabi, Niecieczy i Wierznicy z licznymi meandrami i starorzeczami. Obszar Parku wyróżnia się w swoim otoczeniu urozmaiconą rzeźbą terenu, zwłaszcza malowniczymi przełomami Warty, gdzie wysokości względne stoków dochodzą do 45 metrów. Najatrakcyjniejsze strefy widokowe na terenie powiatu wieluńskiego występują w okolicach Konopnicy i Strobina. PKMWiW, ze względu na stosunkowo małe zmiany spowodowane działalnością człowieka, jest terenem bardzo interesującym pod względem botanicznym. Na obszarze Parku występuje ok. 600 gatunków roślin naczyniowych z różnorodnych grup siedliskowych. Szczególnie bogata jest flora łąkowa, bagienna i wodna. Na stromych, nasłonecznionych wapiennych zboczach spotyka się murawy kserotermiczne, stanowiące dużą osobliwość w centrum Polski. Naturalne koryta rzek, strumienie, starorzecza, torfowiska i tereny podmokłe dają schronienie dla wielu, często rzadkich, gatunków zwierząt. Na terenie Parku w granicach powiatu wieluńskiego znajduje się rezerwat leśny Hołda, 17 pomnikowych drzew w Konopnicy, Rychłocicach i Strobinie oraz użytek ekologiczny „Szynkielów”. W jego granicach, poza terenem powiatu wieluńskiego, znajdują się trzy rezerwaty: torfowiskowy – Grabica, torfowiskowo-leśny – Korzeń i florystyczny – Winnica, chroniący murawy i zarośla kserotermiczne na stromym stoku doliny rzeki Warty. Krajobraz Parku kształtują interesujące przykłady zabytkowych założeń dworskich (Rychłocice, Wielgie, Konopnica), okazałe grodzisko dominujące nad doliną Warty w Konopnicy i przykłady budownictwa drewnianego w Rychłociach i Konopnicy.

    01.06.2014

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.