Sulejowski Park Krajobrazowy
Sulejowski Park Krajobrazowy
Sulejowski Park Krajobrazowy
Sulejowski Park Krajobrazowy
Sulejowski Park Krajobrazowy
Sulejowski Park Krajobrazowy
Sulejowski Park Krajobrazowy
Sulejowski Park Krajobrazowy
Sulejowski Park Krajobrazowy
Sulejowski Park Krajobrazowy
Sulejowski Park Krajobrazowy

Sulejowski Park Krajobrazowy

Opinie

  • Sulejowski Park Krajobrazowy powstał w 1994 r. i wraz z otuliną zajmuje obszar 56 371 ha. Wraz ze strefą ochronną leży w całości w granicach województwa łódzkiego. Na te renie parku krajobrazowego stworzono 11 rezerwatów przyrody. Przez jego teren przebiega ścieżka rowerowa im. Zygmunta Goliata (pomysłodawca i współtwórca ścieżki). Ochronie podlega tutaj krajobraz rzeczny wzdłuż doliny rzeki Pilicy oraz obiekty przyrody nieożywionej. Najbardziej znanym obiektem na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego jest Zalew Sulejowski, stworzony na rzece Pilicy w l. 1969–1973. Początkowo miał służyć przede wszystkim jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe, a także źródło wody pitnej dla Łodzi. Z biegiem czasu rosło jednak znaczenie funkcji rekreacyjnej. Dziś jest to jedno z najpopularniejszych miejsc weekendowego i wakacyjnego wypoczynku dla mieszkańców centralnej Polski. 01.06.2014

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.