Grobowce megalityczne

Grobowce megalityczne

Opinie

  • 5
    Wyjątkowy Pobyt: wrzesień 2013

    Grobowce megalityczne we wsiach: Wietrzychowice (5 grobowców) i Gaj (1) noszą nazwę grobowców kujawskich bądź piramid polskich. Należą do najbardziej okazałych zabytków p rehistorycznych w Europie. Obiekty pochodzą sprzed 5500 lat i są dziełem ludności pucharów lejkowatych. Mają kształt trapezowatych nasypów ziemnych o długości ponad 100 m i wysokości około 3 m. Obstawiano je głazami narzutowymi o wadze nawet do 10 ton. Poszczególne grobowce zawierały szczątki najwyżej kilku osób, zapewne członków starszyzny plemiennej. Badania archeologiczne prowadzone w latach międzywojennych stały się sensacją europejską. Kontynuowano je również w okresie PRL. Badania pozwoliły stwierdzić między innymi, że już w epoce kamiennej stosowano z powodzeniem trepanacje czaszek. W 2006 r. uchwałą Rady Gminy i Miasta utworzono park kulturowy o nazwie „Park Kulturowy Wietrzychowice w Wietrzychowicach i Gaju, gmina Izbica Kujawska”. 01.10.2013

Lokalizacja

5
Wyjątkowy na podstawie 1 opinii