Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich

  • Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich powstał w 1996 r. na terenie gmin: Łódź, Nowosolna, Brzeziny, Stryków, Dmosin i Zgierz. Obszar całego parku to 10 747 hektarów, a jeg o otulina to ok. 3000 ha. Park został założony by chronić unikalne wyżynne krajobrazy na terenie Polski Środkowej, które występują w strefie krawędziowej Wzniesień Łódzkich. Piękny charakter wyżynny nadają parkowi duże wysokości względne. Można to obserwować z wielu punktów widokowych znajdujących się na terenie chronionym (m.in. w okolicach Teolina, Borchówki, Dąbrowy, Janowa, Plichtowa). Umożliwiają one podziwianie panoramy – nieskażonego budownictwem przemysłowym – krajobrazu. Park jest stosunkowo mało zalesiony, gdyż stanowi ono tylko 28 %. W jego granicach znajdują się jednak ciekawe elementy przyrody. W skład Parku wchodzi Las Janinowski, największy w centralnej Polsce las Bukowy oraz największy kompleks leśny w granicach miasta, czyli Las Łagiewnicki. Przez PKWŁ przechodzi także wiele rzek m.in. Bzura, Moszczenica, Mrożyca, Mroga, Miazga, tworząc dosyć gęstą sieć wodną, co powoduje powstawanie torfowisk i wielość roślin wodnych, powstawanie szuwarów, kwietnych łąk. Także przez park przebiega dział wodny I rzędu. Najcenniejsze pod względem przyrodniczym fragmenty parku chronione są w rezerwatach przyrody: * Las Łagiewnicki – 69,85 ha, * Struga Dobieszkowska – 37,65 ha, * Parowy Janinowskie – 41,66 ha. Planowane jest założenie rezerwatu Torfowisko Żabieniec. Ponadto utworzono zespół przyrodniczo-krajobrazowy Górna Mrożyca. Dodatkowym walorem Parku jest nagromadzenie cennych obiektów kulturowych, m.in. średniowieczne grodzisko w Starych Skoszewach (z VI-IX wieku), klasycystyczny dwór w Byszewach (gdzie często bywał Jarosław Iwaszkiewicz), parki podworskie i zespoły pałacowo-parkowe w Łagiewnikach, Klęku, Dobieszkowie (oraz zachowany w stanie szczątkowym park w Niesułkowie), czy obiekty sakralne w Dobrej, Niesułkowie, Starych Skoszewach, Łagiewnikach i Łodzi (przy ul. Wycieczkowej). 01.06.2014

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.