Nadgoplański Park Tysiąclecia
Nadgoplański Park Tysiąclecia
Nadgoplański Park Tysiąclecia
Nadgoplański Park Tysiąclecia

Nadgoplański Park Tysiąclecia

Opinie

 • 5
  Wyjątkowy Pobyt: sierpień 2016

  Niesamowite Patrycjo ;) A wiesz, ze ja też mieszkam w Kruszwicy

  22.08.2016
 • 5
  Wyjątkowy Pobyt: kwiecień 2014

  Mieszkam w Kruszwicy

  15.04.2014
 • Nadgoplański Park Tysiąclecia został utworzony w 1967 roku. Zajmuje powierzchnię 12 638,76 ha, z czego ochroną rezerwatową objęto 2 313,76 ha, a ochroną krajobrazową pozo stałą część. NPT został powołany w celu zachowania licznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego, a także w celu zabezpieczenia wartości historycznych Nadgopla związanych z początkami państwa polskiego i ochrony naturalnych właściwości środowiska przyrodniczego i swoistych cech krajobrazu. Nadgoplański Park Tysiąclecia to obszar pól uprawnych, łąk i pastwisk, lasów, bagien, trzcinowisk i innych nieużytków oraz jezioro Gopło i jeziora Skulskie. Występująca tu roślinność jest bogata i zróżnicowana. Dotychczas zinwentaryzowano ok. 770 gatunków roślin, a wśród nich halofity - czyli słonorośla, czy rośliny kserotermiczne czyli ciepłolubne. Żółte łany jaskra ostrego, storczyk - kruszczyk błotny, oman wierzbolistny, ślazówka turyńska, wełnianka, firletka poszarpana, łączeń baldaszkowaty, pełnik europejski, goryczka błotna czy grzybień biały to tylko kilka ciekawych gatunków występujących na terenie NPT. Teren parku jest jedną z najcenniejszych w Polsce ostoi lęgowych ptaków wodnych i błotnych. Na Gople najliczniej występuje łyska, perkoz, krzyżówka i gęgawa. W zbiorowiskach szuwarowych Gopła siedem gatunków należy do dominujących. Są to trzcinniczek, perkoz dwuczuby, łyska, potrzos, krzyżówka, trzciniak i rokitniczka. Na Gople i w bezpośrednim jego otoczeniu gnieździ się kilka gatunków silnie zagrożonych wyginięciem, które znalazły się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Są to bąk, gągoł, kropiatka, zielonka, błotniak łąkowy, bielik, wąsatka, bocian biały. Z kategorii zagrożonych wyginięciem wymienić należy przede wszystkim perkoza rdzawoszyjego, bączka, krakwę, płaskonosa, jastrzębia, błotniaka stawowego, wodnika, sieweczkę rzeczną, rybitwę czarną strumieniówkę, dziwonię i in. Z listy gatunków globalnie zagrożonych, w Nadgoplu odnotowano dwa gatunki wymienione w światowej Czerwonej Księdze: bocian biały i bielik oraz 21 gatunków zagrożonych w skali europejskiej. W NPT można też spotkać ptaki drapieżne. Najliczniejsze to: błotniak stawowy i myszołów. Pustułka, kobuz, bielik, błotniak łąkowy gołębiarz, krogulec gnieżdżą się regularnie lecz nielicznie. Marta • 11.02.2009

Lokalizacja

5
Wyjątkowy na podstawie 3 opinii