Centrum Szkolenia Rycerskiego

Centrum Szkolenia Rycerskiego

Opinie

  • Budowę trwającą dwa lata rozpoczęto we wrześniu 2005 roku. Międzynarodowe otwarcie zebrało kilka tysięcy turystów. Pomysł stworzenia grodu narodził się w 2003 roku na pi erwszym Jarmarku Średniowiecznym w Byczynie dzięki Opolskiemu Bractwu Rycerskiemu i władzom Byczyny. Na terenie grodu znajduje się karczma, stajnia, liczne warsztaty rzemieślnicze – kowalskie, tkackie, garncarskie, łucznicze i inne. W grodzie znajdują się tory do rzutu toporem, włócznią i nożem, a każdy turysta może się sprawdzić w miotaniu taką bronią. Dodatkowo można także skorzystać z toru łuczniczego, strzelając do tarczy z łuku historycznego. Organizatorzy zachęcają do skorzystania z kąpieli parowych w balii, a także do obejrzenia z przewodnikiem „Komnaty strachu” – wystawy narzędzi tortur. W grodzie ma swoją siedzibę Opolskie Bractwo Rycerskie, do którego należy kilkudziesięciu wojów i białogłowych z różnych miast południowej Polski. Bractwo krzewi i odtwarza kulturę oraz sposób życia w średniowieczu. Członkowie bractwa regularnie ćwiczą na warsztatach i treningach fechtunku. Zajmują się również odtwarzaniem średniowiecznych strojów i wyposażenia. Opolskie Bractwo Rycerskie jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną i powstało w maju 2001 r. z inicjatywy Andrzeja Kowalczyka, Andrzeja Kościuka, Jerzego Sowińskiego i Wita Pichurskiego. W skład bractwa wchodzą członkowie z Opola oraz dwie chorągwie z Raciborza. Bractwo wchodzi w skład Międzynarodowej Ligi Średniowiecza, która zrzesza wojów z wielu krajów Europy. Uczestniczy w pokazach i turniejach w wielu państwach Europy Zachodniej i Wschodniej. 01.06.2014

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.