Polityka prywatności

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • 1.1. Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies, zwana również „Polityką”, reguluje kwestie związane z ochroną danych osobowych i plików cookies, stanowiąc załącznik do Regulaminu serwisu Sylwestrowo.pl (dalej: Regulamin”).
 • 1.2. Definicje zastosowane w Regulaminie zachowują swoje znaczenie także w Polityce, chyba że stanowi ona inaczej:

2. ADMINISTRATOR I NASZE ZOBOWIĄZANIE

 • 2.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie jest Grupa iTur.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Tomaszowie Mazowiecki ul. Kwarcowa 17 (97-200), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363945, NIP: 773-24-54-543, kapitał zakładowy spółki 6 000,00 zł, zwana także „Administratorem”.
 • 2.2. Z Administratorem możesz skontaktować się pod adresem e-mail pomoc@itur.pl lub listownie: ul. Kwarcowa 17, 97-200 Tomaszów Maz.
 • 2.3. Dane osobowe przekazane w trakcie korzystania z Serwisu będą przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 • 2.4. Administrator stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. KIEDY UZYSKUJEMY DOSTĘP DO DANYCH I CZY ICH PRZEKAZANIE JEST OBOWIĄZKOWE?

 • 3.1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z udostępnianiem przez Ciebie danych osobowych. Część danych pozostawiasz uzupełniając formularze udostępniane w Serwisie, część pozostawiasz zaś poprzez sam fakt poruszania się w ramach Serwisu i korzystania z jego usług.
 • 3.2. Przekazywanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje ono możliwość korzystania z usług Serwisu lub części jego funkcjonalności.

4. PO CO I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

 • 4.1. Dla celów wykonywania umów zawartych z Operatorem - założenie konta czy wykupienie jednej z odpłatnych usług stanowi umowę, jaką zawierasz z administratorem, zgodnie z odpowiednimi regulaminami Serwisu (cel określony dalej jako: „Wykonywanie usług”). Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli niezbędność do wykonania umowy.
 • 4.2. Marketing dot. Operatora i jego usług (cel określony dalej jako: „Marketingowy”). Powyższe uwzględnia również działalność analityczną i statystyczną mającą na celu optymalizowanie działalności Serwisu oraz profilowanie preferencji i zachowań Użytkowników, co służy usprawnieniu działania Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Jeżeli wyrazisz dodatkową zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych na adres e-mail lub sms, podstawą prawną będzie wówczas art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawa telekomunikacyjnego.
 • 4.3. Dla celów kontaktu z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na Twoje zapytanie lub rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy (cel określany dalej jako „Kontaktowy”). Podstawą prawną przetwarzania w tym wypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

5. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

 • 5.1. Dane przetwarzane w celu Wykonywania usług, będziemy przetwarzać dane do czasu ustania świadczenia tychże usług, ale przetwarzanie nie ustanie wcześniej, niż przed upływem okresu przedawnienia roszczeń związanych z wykonywaną umową lub do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z realizowanymi umowami.
 • 5.2. Dane przetwarzane w celu Marketingowym będziemy przetwarzać przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. W odniesieniu do wiadomości marketingowych przekazywanych na adres e-mail lub telefon komórkowy, przetwarzanie w ww. celu ustanie z chwilą cofnięcia zgody na jego wysyłanie.
 • 5.3. Dane przetwarzane w celu Kontaktowym będą przetwarzane przez czas udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub rozwiązanie zgłoszonej sprawy. W niektórych wypadkach, czas ten może ulec przedłużeniu do czasu przedawnienia roszczeń związanych z załatwianą sprawą lub zapytaniem.

6. TWOJE UPRAWNIENIA DOT. DANYCH OSOBOWYCH

 • 6.1. Masz prawo do:
 • a) dostępu do Twoich danych;
  b) ich poprawiania;
  c) żądania ich usunięcia.
  d) ograniczenia przetwarzania;
  e) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • 6.2. W odniesieniu do danych przetwarzanych w celu Wykonywania usług, możesz dodatkowo skorzystać z poniższych prawa do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych.
 • 6.3. Masz prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • 6.4. W sytuacji, w której uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 6.5. Prawo do sprzeciwu przetwarzania danych można zgłosić w dwóch wypadkach:
 • a) gdy przetwarzamy Twoje dane na potrzeby marketingu bezpośredniego – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  b) na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów - taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją;

7. PODMIOTY, KTÓRYM PRZEKAZYWANE SĄ TWOJE DANE

 • 7.1. Możemy powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • 7.2. W związku z działalnością Serwisu, Twoje dane będą przekazywane do innych podmiotów. Będą to: dostawcy narzędzi służących do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, obsługi newsletterów i wysyłki e-maili oraz sms, podmioty zajmujące się hostingiem danych, biura rachunkowe, agencje marketingowe, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem IT, podmioty zajmujące się usługami „callback”, organy wykonujące władzę publiczną (w tym urzędy), ogłoszeniodawcy do których skierujesz wiadomość za pośrednictwem Serwisu.
 • 7.3. Z uwagi m.in. na współpracę z Google LLC, Twoje dane będą transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych. Masz prawo otrzymania kopii Twoich danych, które zostaną tam przekazane. Podstawę przekazania w tym wypadku stanowi Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.

8. PLIKI COOKIES

 • 8.1. Wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
 • a) Marketingowym, polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Serwisie, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie podstrony Serwisu odwiedzał, dopasowywaniu treści Serwisu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści ( z uwzględnieniem reklam);
  b) Analitycznym i statystycznym;
  c) Optymalizacji i zapewnienia funkcjonalności Serwisu – w tym uwierzytelniania użytkownika, utrzymanie stanu sesji, zapisywanie ustawień Serwisu, zapewnienie sprawności procesów witryny internetowej.
  d) Wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich preferencji (reklamowe cookies). Nasze pliki cookies oraz pliki cookies dostawców zewnętrznych (np. Google Adwords) są wykorzystywane w celu prowadzenia kampanii marketingowych oraz kampanii remarketingowych docierających z naszymi komunikatami marketingowymi do Ciebie, jeżeli odwiedzałeś wcześniej nasze serwisy. Te pliki cookies pamiętają, że odwiedziłeś nasze serwisy i jakie aktywności wykonałeś w naszych serwisach. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane do dostawców zewnętrznych.Używamy plików cookies dostawców zewnętrznych w celu Twojej identyfikacji na potrzeby wysyłki powiadomień web push;
 • 8.2. Możesz skonfigurować przeglądarkę internetową w sposób, który uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim urządzeniu końcowym.
 • 8.3. Możesz usunąć pliki cookies poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzystasz. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 • - Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
  - Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html;
  - Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl;
  - Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
  - Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL;
 • 8.4. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Serwisu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.