Wynajem krótkoterminowy w świetle prawa

Na pytania dotyczące regulaminu obiektu, radzenia sobie z hałaśliwymi gości oraz sposobami zabezpieczenia się przed szkodami – odpowiedzi udziela adwokat Michał Żmijewski.

Czy z każdym gościem powinna być podpisywana umowa?

Na wstępie należy zaznaczyć, że do zawarcia umowy najmu krótkoterminowego nie jest potrzebna forma pisemna. Innymi słowy, umowa pomiędzy stronami jest zawarta nawet mimo braku formalnych podpisów składanych na jakimkolwiek dokumencie – to ważne, bo niektóre osoby utożsamiają wiążący skutek umowy jedynie z jej formą pisemną. Niestety, wadą porozumień ustnych są potencjalne problemy natury dowodowej. W przypadku sporu, stanowiska stron, co do postanowień łączącej ich umowy, często niestety nie są zbieżne. W przypadku obiektów turystycznych jak hotele, pensjonaty bądź schroniska, regulamin obiektu może stanowić wygodne, niejako „pośrednie” rozwiązanie pomiędzy każdorazowym podpisywaniem umowy z każdym z gości, a zupełnym brakiem reguł stwierdzonych dowodem z dokumentu.

W jaki sposób należy zapoznać gościa z regulaminem obiektu?

Tworząc regulamin musimy mieć na uwadze, by odwiedzający mieli faktyczną możliwość zapoznania się z jego treścią. W sytuacji, w której najemca w sposób konkludentny przystąpi do realizacji umowy, a nie będzie poinformowany o treści regulaminu bądź nie będzie miał faktycznej możliwości zapoznania się z jego brzmieniem, właściciel obiektu nie będzie legitymowany do powoływania się na jego postanowienia. Jeżeli kontakt z odwiedzającym podejmowany jest drogą internetową, za wskazane wydaje się przedłożenie odnośnika do regulaminu, który winien być w takim wypadku uprzednio zaakceptowany przez gościa obiektu. Ponadto, regulamin powinien być ujawniony w miejscu ogólnie dostępnym np. przy recepcji bądź na tablicy ogłoszeń.

Co powinien zawierać regulamin?

Łatwiejsza jest na pewno odpowiedź na pytanie czego nie powinien zawierać. Najczęściej z obiektów turystycznych zarządzanych przez przedsiębiorców korzystają osoby fizyczne, działając w obrocie jako konsumenci. W relacji przedsiębiorca – konsument, regulamin nie może zawierać postanowień, które mogłyby zostać uznane za sprzeczne z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając interes konsumenta. Należy wystrzegać się postanowień jednostronnych. Przydatna okaże się lektura art. 385 ze zn. 3 Kodeksu cywilnego, gdzie ustawodawca w kazuistyczny sposób wymienia 23 rodzaje klauzul niedozwolonych, objętych domniemaniem sprzeczności z prawem. Za zasadne uważam uwzględnienie w regulaminie postanowień dotyczących np. ciszy nocnej, godzin posiłków i skutków niestawiennictwa odwiedzającego, miejsc parkingowych, wydarzeń socjalno-kulturalnych, wyznaczenia miejsc przeznaczonych do spędzania czasu z dziećmi. Kwestia ewentualnej kaucji – chociażby ze względów czysto praktycznych, z uwagi na konieczność pokwitowania odbioru pieniędzy – powinna być przedmiotem odrębnego, pisemnego porozumienia.

noclegiprawo - Wynajem krótkoterminowy w świetle prawa

Co w przypadku hałaśliwych gości, którzy zakłócają cisze nocną?

Zakłócanie ciszy nocnej stanowi wykroczenie. Stosownie do art. 51 Kodeksu wykroczeń: „kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. W wypadku, gdy nawoływania o spokój pozostają bez odzewu, zarządca obiektu turystycznego powinien zgłosić zdarzenie policji.

W jaki sposób zabezpieczyć się przed szkodami?

Warto zainteresować się obecnymi na polskim rynku produktami ubezpieczeniowymi dot. obiektów hotelowych, np. celem wykupienia ubezpieczenia od skutków dewastacji. Popularną metodą zabezpieczającą roszczenia jest oczywiście kaucja, która poza znacznym ułatwieniem procesu naprawienia szkody, z uwagi na wywoływany efekt psychologiczny, może również zapobiegać powstawaniu szkód majątkowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Przeczytaj porady ekspertów na temat wynajmu krótkoterminowego.

Czy są jakieś regulacje dotyczące kaucji? Np. co do jej maksymalnej wysokości?

Prawo reguluje kwestie dotyczące kaucji w ustawie o ochronie praw lokatorów, o mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 roku. Co jednak nie powinno umknąć uwadze, ustawa ta nie znajduje zastosowania w odniesieniu do pomieszczeń przeznaczonych do krótkotrwałego pobytu osób, w szczególności znajdujących się w budynkach internatów, burs, pensjonatów, hoteli, domów wypoczynkowych lub w innych budynkach służących do celów turystycznych lub wypoczynkowych. A zatem kwestię kaucji w odniesieniu do obiektów turystycznych regulują wyłącznie strony, w ramach łączącego ich porozumienia, stosownie do zasady swobody umów.

Czy kaucja musi być zwracana w dniu wyjazdu gościa?

Tutaj też wszystko zależy od umowy zawartej między stronami. Wydaje się jednak, że z uwagi na brak stałości stosunku najmu krótkoterminowego, rozliczenie kaucji w okresie późniejszym nie wydaje się fortunnym rozwiązaniem dla najemcy. Jakkolwiek istnieje ryzyko zaistnienia szkód ukrytych i w konsekwencji ujawnionych dopiero po wyjeździe odwiedzającego, w interesie właściciela powinno być wnikliwe dokonanie odbioru pomieszczania zajmowanego przez gościa jeszcze przed jego wyjazdem. Dochodzenie naprawienia szkody ujawnionej dopiero w późniejszym okresie czasu może łączyć się z problemami natury dowodowej.

Czy można domagać się odszkodowania w przypadku ukrytych szkód?

Co do zasady – jak najbardziej tak. Pamiętajmy jednak o ciężarze dowodowym. Dodatkowo można nadmienić, że osoba prowadząca działalność gospodarczą z zakresu udostępniania pomieszczeń przeznaczonych do krótkotrwałego pobytu osób winna być oceniana pod kątem profesjonalnego charakteru swojej działalności. Z całą pewnością, profesjonalista powinien dokonać wnikliwego odbioru pomieszczenia zdawanego przez odwiedzającego.

Opublikowano:

Autor:

Doradza obiektom noclegowym oraz podmiotom działającym na rynku wynajmu krótkoterminowego w zakresie marketingu internetowego oraz poprawy skuteczności oferty. Chętnie dzieli się wiedzą oraz doświadczeniem w tym zakresie. W ramach Noclegowo.tv prowadzi rozmowy z ekspertami rynku wynajmu krótkoterminowego


Oceń artykuł:

2 komentarze

Konsument

Witam, piszę jako konsument. Jakie są moje prawa jesli za apartament wynajmowany zaplacilam z gory, sam wlasciciel twierdzi (smsowo) ze nie jest zobowiazany do przedstawienia mi umowy najmu a warunki w jakich zastalismy mieszkanie byly tragiczne. Wszedzie brudno, lepko i smierdzaco. Po informacji do wlasciciela ten wysyla ekipe sprzątająca, ktora przekazuje mi mopa i scierki abym sama sobie posprzatala oraz zabiera zdjecie dowodu dla wlasciciela (ze wzgledu na pore sylwestrowa) . Wlasciciel zaproponowal zwrot pieniedzy ale o tej porze juz nie znajde mieszkania na wynajem na kilka dni.

Reply
Zuzanna Maciejewska

Dzień dobry, w pierwszej kolejności należy spróbować się dogadać z właścicielem jasno określając swoje oczekiwania. Jeżeli jednak nie jest to możliwe – zalecamy konsultację u radcy prawnego.

Reply

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *