Źródełko Cyryla

  • Około 2 km na północ od centrum Ziębic jadąc w stronę Henrykowa i Wrocławia, na wzgórzu w tzw. Lasku Miejskim znajduje się Źródełko Cyryla. Ujęte w kamienny obelisk źródł o, z którego stale tryska woda jest niemym świadkiem wielowiekowej historii miasta. Według legendy Bolesław Chrobry wybierający się na wyprawę do Czech, odpoczywając przy Źródełku Cyryla tak zachwycił się okolicą, iż nakazał ochrzcić jej pogańskich mieszkańców wodą z tego źródła i założyć w dolinie pobliskiej rzeki osadę Sambice (późniejsze Ziębice). Inna legenda o tym tajemniczym źródle na wzgórzu mówi, że w czasach Bolesława Chrobrego istniał tu zamek – klasztor, zamieszkiwany przez mnichów, którzy głosili słowo boże miejscowym poganom. Zamek ten nazywany był „góra klasztorna” (niem. Münsterberg) i taką nazwę nadano Ziębicom w czasie ich lokacji na prawie niemieckim w poł. XIII w. Na przełomie XIX i XX w. na górce nad źródełkiem działała letnia restauracja, w której mieszkańcy Ziębic chętnie odpoczywali i bawili się. 09.10.2013

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.