Muzeum Architektury we Wrocławiu
Muzeum Architektury we Wrocławiu

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Opinie

  • Muzeum Architektury we Wrocławiu - jedyne tego rodzaju muzeum w Polsce, mieści się w budynku dawnego kościoła św. Bernardyna i klasztoru bernardynów, przy ul. Bernardyńsk iej 5. W tym samym budynku mieszczą się pomieszczenia Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków. Kościół mieści się na terenie dawnego Nowego Miasta, na rogu ulic Bernardyńskiej i św. Jana Kapistrana, jednego z współzałożycieli tego zakonu, który przybył do Wrocławia w 1453. To z jego inicjatywy rozpoczęto budowę zespołu klasztornego, ukończonego w 1517. Sam klasztor wybudowano w latach 1465-1502; jest to czworobok z wirydarzami i krużgankami o cennych wnętrzach w stylu późnego gotyku, przylega do niego drugi dziedziniec utworzony przez przedłużone skrzydło południowe, nawę kościoła i kaplicę oraz odgradzający od ulicy mur. Sam kościół jest bazylikowy, bez transeptu, nawy nakryte są sklepieniami gwiaździstymi. W geometrii rzutu występują zaskakujące odchylenia od kąta prostego. Wkrótce po ukończeniu zespołu rada miejska zmusiła bernardynów do opuszczenia miasta: w roku 1522 w klasztorze został urządzony szpital, a później również szkoła i placówka pomocy społecznej, a kościół oddany został w zarząd ewangelikom, którzy mieli tu swoją świątynię aż do końca II wojny światowej. Michał • 07.08.2008

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.