Grób nieznanego Żołnierza

  • 4
    Bardzo dobry Pobyt: sierpień 2010

    Miejsce wymagające zadumy. Moim dzieciom podobała się zmiana warty.

    08.07.2013
  • Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie - najbardziej znany Grób Nieznanego Żołnierza w Polsce znajduje się w Warszawie, na placu marszałka Józefa Piłsudskiego. Jest fra gmentem trzech środkowych arkad zniszczonego w czasie II wojny światowej Pałacu Saskiego. Powstał w 1925 roku z inicjatywy gen. Juliusza Tarnawy Malczewskiego przy pełnej aprobacie Władysława Sikorskiego, ówczesnego ministra spraw wojskowych. Przewodniczącym Tymczasowego Komitetu Budowy Pomnika Nieznanego Żołnierza był gen. Józef Haller, w jego zastępstwie działał gen. Tadeusz Rozwadowski. Z pobojowisk, na których żołnierz polski przelewał krew, wybrano drogą losowania (wyboru dokonał ogniomistrz Józef Buczkowski, najmłodszy kawaler Orderu Virtuti Militari okręgu warszawskiego), szczątki jednego nieznanego z nazwiska żołnierza, którego zwłoki wydobyto w dniu 29 października 1925 z Cmentarza Obrońców Lwowa. Wyboru zwłok dokonała Jadwiga Zarugiewiczowa, polska Ormianka rodem z Kut nad Czeremoszem, matka dwóch poległych obrońców Lwowa, w tym jednego z bohaterów zabitych pod Zadwórzem, którego zwłok również nie można było zidentyfikować. W dniach 30-31 października zwłoki uroczyście przewieziono specjalnym pociągiem do Warszawy i 1 listopada uroczyście pochowano. Obok trumny ustawiono urny z ziemią z pozostałych pobojowisk. Po pogrzebie zapalono obok grobu wieczny znicz. W dwa miesiące po upadku powstania warszawskiego, pomiędzy 27 a 29 grudnia 1944, Niemcy zburzyli Pałac Saski, zaś sam grób został uszkodzony i przysypany gruzem. Po wojnie po jego odgruzowaniu i wmurowaniu nowych tablic z nazwami miejsc bitew z okresu II wojny światowej w dniu 8 maja 1946 roku powtórnie zapalono wieczny znicz obok grobu i włożono urny z ziemią z 24 pól bitewnych. Ciekawostką jest, że widoczne obecnie fragmenty kolumn powstały po wojnie, w czasie prac nad grobem. W wyniku zniszczeń wojennych zawaliły się całe kolumny. W dniu 18 kwietnia 1989 roku w grobie złożono ziemię pobraną z mogił oficerów polskich pomordowanych w Katyniu. 05.07.2013

Lokalizacja

4
Bardzo dobry na podstawie 1 opinii