Monaster Zwiastowania NMP
Monaster Zwiastowania NMP
Monaster Zwiastowania NMP

Monaster Zwiastowania NMP

Opinie

  • 4
    Bardzo dobry Pobyt: sierpień 2014

    Mnisi z brodami nie sprzedawali biletów, tylko chcieli "co łaska" za cegiełkę na odbudowę klasztoru. Podobnie jak w innych prawosławnych świątyniach można zapalić świeczk i wewnątrz i wetknąć w piasek. 28.08.2014

  • 5
    Wyjątkowy Pobyt: sierpień 2014

    Początki monasteru supraskiego sięgają XV w. W 1498 r. wojewoda nowogródzki i marszałek Wielkiego Księstwa Litewskiego Aleksander Chodkiewicz wraz z arcybiskupem smoleńsk im Józefem Sołtanem założyli monaster w Gródku nieopodal późniejszego Supraśla. Jednak życie świeckie skupione wokół istniejącego tam zamku przeszkadzało duchowemu skupieniu mnichów, dlatego też w dwa lata później przenieśli się na uroczysko Suchy Hrud, co dało początek Ławrze Supraskiej. Akt erekcyjny został potwierdzony przez króla Aleksandra Jagiellończyka. Po 17 września 1939 r. cały teren monasteru zajął oddział Armii Czerwonej. W cerkwi Zwiastowania urządził warsztat mechaniczny i kuźnię (to w jej paleniskach zniknął ikonostas -- unikatowe dzieło snycerzy zamieniono w kilka ton drewna opałowego), pomieszczenia po świątyni św. Jana Teologa służyły jako kuchnia i stołówka. Wycofując się po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej, pozostawił nagie mury. 21 lipca 1944 r. hitlerowcy, wycofując się, podłożyli ładunki pod wszystkie wysokie gmachy w Supraślu i zdetonowali je. Świątynia legła w gruzach. Niezbadane wyroki Opatrzności Bożej sprawiły, że odradza się to, co zostało zniszczone i rodzi się nadzieja tam, gdzie jej nie było” — powiedział władyka Sawa 4 czerwca 1984 r., podczas uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod odbudowę i rekonstrukcję świątyni Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. 26.08.2014

Lokalizacja

5
Wyjątkowy na podstawie 2 opinii