Pocysterski zespół klasztorny

Pocysterski zespół klasztorny

Opinie

  • Zespół klasztorno-pałacowy w Rudach składa się gotyckiego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który jest trójnawową bazyliką, czworoboku średniowiecznego klasztoru pocysterskiego oraz dobudowanych w I połowie XVIII w. skrzydeł barokowej rezydencji pałacowej. Całość otoczona jest zabytkowym XVIII-wiecznym parkiem, stanowiącym obecnie element Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Kościół jest świątynią parafialną i jednocześnie od 1995 r. Diecezjalnym Sanktuarium Matki Boskiej Rudzkiej. Pocysterski klasztor wciąż jest w fazie odbudowy i rekonstrukcji po zniszczeniach dokonanych w styczniu 1945 r. przez wchodzącą Armię Czerwoną. Z pierwotnego stanu budowli nie zachowało się wiele. Obiekt pozostaje w stanie częściowej ruiny i złożony jest z właściwego klasztoru i dobudowanego do niego Domu Opata. W maju 2009 r. po gruntownym remoncie został poświęcony utworzony tutaj Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny Diecezji Gliwickiej, który ma być wykorzystywany do celów pedagogicznych, naukowych, kulturalnych, a także jako miejsce spotkań i organizacji wystaw. Prace inwestycyjne w zespole trwają jednak nadal. Zachowany do dnia dzisiejszego kościół, konsekrowany w 1303 r., jest jednym z najcenniejszym zabytków architektury na obszarze diecezji gliwickiej. Po zniszczeniach dokonanych przez pożar, wnętrza kościoła przebudowano w stylu barokowym. Po II wojnie światowej jednak świątynie odrestaurowano i przywrócono jej pierwotny, gotycki wygląd. Nad pierwszą kondygnacją fasadę kościoła zdobią figury świętych Michała i Floriana oraz Benedykta i Bernarda nad drugą. W północnej części transeptu mieści się kamienny portal z monogramem IHS z 1680 r. w glorii. W dużym stopniu wyposażenie kościoła zostało zniszczone podczas pożaru w 1945 r. Z bocznych ołtarzy przetrwały jedynie cztery stiukowe, drewniane z około 1785 r. W barokowej kaplicy mariackiej znajduje się obraz Matki Boskiej Rudzkiej z połowy XV w., namalowany temperą na lipowej desce. Wnętrze zdobią polichromia i sztukaterie. Figury mieszczące się wewnątrz wykonane są ze stiuku przez J. Schuberta. Wejście prowadzi przez bogato zdobioną kratę wykonaną w 1687 r. przez mistrza z Raciborza. Kaplicę pw. św. Jana Nepomucena przykrywa ozdobiona freskami kopuła. W kaplicy pw. św. Krzyża warto zwrócić uwagę na cenną polichromię z 1775 r. namalowaną przez F.A. Sebastiniego. Na zachód od klasztoru mieści się rzeźba św. Jana Nepomucena z 1724 r. 01.06.2014

Wirtualny spacer

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.