Przedborski Park Krajobrazowy
Przedborski Park Krajobrazowy
Przedborski Park Krajobrazowy
Przedborski Park Krajobrazowy
Przedborski Park Krajobrazowy
Przedborski Park Krajobrazowy
Przedborski Park Krajobrazowy
Przedborski Park Krajobrazowy
Przedborski Park Krajobrazowy

Przedborski Park Krajobrazowy

Opinie

  • Przedborski Park Krajobrazowy obejmuje najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Pasma Przedborsko-Małogoskiego zajmującego centralną część parku oraz Niecki Włoszczowskiej, W zgórz Łopuszańskich i Opoczyńskich. Strefa ochronna parku po stronie północno-zachodniej (obszar województwa łódzkiego) opiera się o krawędź doliny Pilicy sięgając do Przedborza. Malowniczość i różnorodność krajobrazu z urozmaiconą rzeźbą terenu stanowi o obecności wielu punktów widokowych z rozległymi panoramami, które są szczególnymi walorami tego naturalnego kompleksu. Wielkie kompleksy leśne oraz czyste wody powierzchniowe, bogata fauna, flora i tradycyjne formy gospodarki rolnej jak również obecność zabytków architektury i tradycyjnej kultury ludowej stanowią walory turystyczne tego miejsca. Głównym celem istnienia parku jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tych terenów, stworzenie systemu skutecznej ochrony najcenniejszych obiektów – rezerwatów i pomników przyrody oraz udostępnienie terenu dla zrównoważonej turystyki. 01.06.2014

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.