Przedborski Park Krajobrazowy

  • Przedborski Park Krajobrazowy obejmuje najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Pasma Przedborsko-Małogoskiego zajmującego centralną część parku oraz Niecki Włoszczowskiej, W zgórz Łopuszańskich i Opoczyńskich. Strefa ochronna parku po stronie północno-zachodniej (obszar województwa łódzkiego) opiera się o krawędź doliny Pilicy sięgając do Przedborza. Malowniczość i różnorodność krajobrazu z urozmaiconą rzeźbą terenu stanowi o obecności wielu punktów widokowych z rozległymi panoramami, które są szczególnymi walorami tego naturalnego kompleksu. Wielkie kompleksy leśne oraz czyste wody powierzchniowe, bogata fauna, flora i tradycyjne formy gospodarki rolnej jak również obecność zabytków architektury i tradycyjnej kultury ludowej stanowią walory turystyczne tego miejsca. Głównym celem istnienia parku jest zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych tych terenów, stworzenie systemu skutecznej ochrony najcenniejszych obiektów – rezerwatów i pomników przyrody oraz udostępnienie terenu dla zrównoważonej turystyki. 01.06.2014

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.