Cmentarze żydowskie

  • Pamiątką wielowiekowej obecności ludności żydowskiej w Olkuszu są dwa cmentarze. Najstarsze znajdujące się na nich macewy pochodzą z XVII wieku. Najstarsze wzmianki doty czące obecności Żydów w Olkuszu pochodzą z 1317 roku. Olkuscy Żydzi zajmowali się rzemiosłem i handlem, ale mieli także udziały w olkuskich kopalniach rud ołowiu i srebra oraz aktywnie uczestniczyli w handlu tymi kruszcami. Pod koniec XIX wieku Żydzi stanowili 60 proc. mieszkańców Olkusza. Podczas okupacji utworzono w Olkuszu getto, którego ostateczna likwidacja rozpoczęła się w 9 czerwca 1942 r. W ten sposób skończyła się kilkusetletnia historia diaspory żydowskiej w Olkuszu. Podczas II wojny światowej powiat olkuski stracił ok. 18 tys. mieszkańców, w ponad 90 procentach była to ludność polska narodowości żydowskiej. Najstarsza wzmianka o cmentarzu żydowskim w Olkuszu pochodzi z 1584 roku. Cmentarz znajdował się przedmieściu sławkowskim, czyli przy dzisiejszej ulicy Kolorowej. Podczas II wojny światowej cmentarz został zniszczony przez Niemców, którzy przez jego środek przekopali rów przeciwczołgowy, a większość macew i tumb wywieziono. Najstarsze macewy tego cmentarza pochodzą z początku XVII wieku. W ostatnich latach, staraniem władz Olkusza, cmentarz został uporządkowany. Kilkadziesiąt zachowanych nagrobków zostało ustawionych w kilku rzędach. Drugi cmentarz żydowski w Olkuszu znajduje się przy ulicy Jana Kantego. Cmentarz powstał na początku XX wieku i uległ zniszczeniu podczas okupacji oraz w okresie powojennym. Obecnie na jego terenie znajduje się około dwustu zachowanych nagrobków i ich fragmentów. W ostatnich latach, staraniem władz Olkusza część z nich została odrestaurowana, a cmentarz został częściowo ogrodzony. 24.07.2014

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.