Przystanek Stręgielek

  • 5
    Wyjątkowy Pobyt: styczeń 2017

    Stręgielek (niem. Klein Strengeln, Stręgielsk (1946) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Pozezdrze. Historia Dnia 27 maja 1550 roku starosta węgorzewski sprzedał Stańkowi z Bartosz spod Ełku za kwotę 150 grzywien pięć włók sołeckich nad jeziorem Stręgielek i powierzył mu zadanie założenia wsi na łącznym obszarze 50 włók. Osiedleńcom przyznano siedem lat zwolnienia od czynszu i pańszczyzny. W 1557 roku wieś była już całkiem zasiedlona. Mieszkało tu 22 chłopów czynszowych oraz sołtys. W 1710 roku zmarło w Stręgielku na dżumę 131 osób, tj. prawie wszyscy mieszkańcy. Była to wieś królewska, jej mieszkańcy świadczyli powinności na rzecz domeny państwowej w Przytułach. W XVIII wieku z części włók chłopskich wydzielono folwark, który dzierżawili Łosiowie, polska szlachta. W roku 1858 folwark ten należał do Pilchowskich. Przed 1889 rokiem uległ on parcelacji. Według spisu z 1858 roku wieś i folwark obejmowały łącznie 50 włók. Wieś miała 258, a folwark 48 mieszkańców. W 1939 roku mieszkało w Stręgielku 348 osób. Szkoła istniała tu już w 1737 roku. W 1852 roku miała ona 82, a w 1935 roku 46 uczniów. Była to jednoklasówka, z jednym etatem nauczycielskim. Po niemiecku wieś nazywała się Klein Strengeln. 15.01.2017

Lokalizacja

5
Wyjątkowy na podstawie 1 opinii