Wzgórza Ostrzeszowskie

Wzgórza Ostrzeszowskie

Opinie

  • 5
    Wyjątkowy Pobyt: styczeń 2015

    Kobyla Góra znajduje się w obszarze chronionego krajobrazu "Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska". Wartości przyrodniczo - krajobrazowe reprezentowane są przez gl acjotektonicznie spiętrzone wzniesienia morenowe oraz przez lasy. Głównymi walorami obszaru chronionego krajobrazu są: rzeźba terenu, utwory geologiczne i obszary leśne. 13.05.2015

Lokalizacja

5
Wyjątkowy na podstawie 1 opinii