autor: www.krakow.pl
autor: www.glosbytomia.pl

Kościół św. Barbary

  • Kościół św. Barbary zbudowany został w XIV wieku, by dwieście lat później przejść w ręce jezuitów, a następnie być w posiadaniu Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej i bożog robowców. Okresowo mieściły się w jego budynku różne instytucje - szkoła, bursa szkolna, szpital. W wieku XIX został zwrócony jezuitom. Budowla jest w stylu gotyckim z elementami barokowymi. Przylega do niej bogato rzeźbiona arkadowa kaplica cmentarna, tzw. Ogrójec. Sklepienie pokrywa polichromia Piotra Molitora i dekoracja stiukowa. W ołtarzu głównym umieszczony jest gotycki krucyfiks z XV wieku oraz barokowe rzeźby Dawida Heela. Wykonanie kamiennej rzeźby Pieta przypisywane jest Witowi Stwoszowi. 22.01.2008

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.