autor: www.lednicamuzeum.pl

Wielkopolski Park Etnograficzny

  • Wielkopolski Park Etnograficzny to jeden z największych i najważniejszych w Polsce skansenów. Gromadzi i eksponuje przedmioty związane z życiem i działalnością mieszkańcó w wsi i miasteczek z obszaru Wielkopolski. Prezentuje 53 obiekty tradycyjnego budownictwa chłopskiego, dworskiego, sakralnego i folwarcznego. Większość obiektów pochodzi głównie z XVII-XIX w. Można tam zobaczyć wiejskie chałupy, budynki inwentarskie, spichlerze o konstrukcji zrębowej, szkieletowej lub sumikowo-łątkowej, kościół z Wartkowic, karczmę z Sokołowa Budzyńskiego, a także kuźnię ze Skrzatusza. Interesującymi obiektami są także wiatraki oraz młyn wodny. Ponadto wnętrza chałup wyposażone są w przedmioty codziennego użytku mieszkańców wsi. W skansenie odbywa się wiele imprez. Jedną z ważniejszych jest ?Żywy skansen, który odbywa się w czerwcu. Wówczas do muzealnych zabudowań powraca dawne życie. Więcej informacji na temat Wielkopolskiego Parku etnograficznego można uzyskać na stronie internetowej www.lednicamuzeum.pl. 09.08.2011

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.