Ośrodek Tradycji Garncarstwa
Ośrodek Tradycji Garncarstwa

Ośrodek Tradycji Garncarstwa

Opinie

  • 5
    Wyjątkowy Pobyt: sierpień 2008

    Była niedziela, słoneczne przedpołudnie, podjechaliśmy pod Ośrodek. Zamknięte! No ładnie. Nagle ktoś woła... przyszedł Pan Józef Głuszek, kustosz tego muzeum i dla nas, 4 osób, zaczął opowiadać historię tego obiektu, historię swojej rodziny, która znacząca się w ten obiekt wpisała. Opowiadał z pasją... a ja to doskonale, mimo upływu lat, pamiętam. I z tego miejsca serdecznie go pozdrawiam. A wszystkim zwiedzającym gorąco to miejsce polecam 24.03.2010

  • W 1996 roku z inicjatywy mieszkańców wsi, Urzędu Gminy w Morawicy oraz Muzeum Narodowego i Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach rozpoczęto budowę nowego obiektu o charak terze muzealnym Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach, udostępnionego dla zwiedzających 4 października 1998 roku. Wystawa w muzeum obrazuje dzieje garncarstwa ludowego w Chałupkach, jednego z ciekawszych ośrodków garncarskich w Polsce. Wystawa składa się z dwóch części: ekspozycyjnej i warsztatowej. Część pierwsza prezentuje piękno wyrobów glinianych produkowanych w Chałupkach. Ekspozycja ta składa się z wyrobów garncarskich, które wyrabiali mistrzowie tego rzemiosła: Armańscy, Głuszkowie, Sowińscy, Możdżyńscy, Kuchnowie, Wojowie. W tej części znajdują się również wspaniałe dzieła mistrzów garncarskich, którzy nie zajmowali się produkcją naczyń użytkowych, ale także produkcją ceramiki figuralnej. Znajdują się tu gliniane figurki wykonane przez Stefana Sowińskiego, Elżbietę Klimczak, Feliksę Armańską i Monikę Klimczak. W drugiej części ośrodka znajduje się autentyczny, dwukomorowy piec garncarski (z zademonstrowanym sposobem ułożenia naczyń przygotowanych do wypału) oraz urządzenia i narzędzia niezbędne w procesie produkcji. Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach jest jedynym tego typu ośrodkiem w Polsce. 24.03.2010

Lokalizacja

5
Wyjątkowy na podstawie 1 opinii