Chroniony Krajobraz Lasów Balczewskich
Chroniony Krajobraz Lasów Balczewskich
Chroniony Krajobraz Lasów Balczewskich
Chroniony Krajobraz Lasów Balczewskich

Chroniony Krajobraz Lasów Balczewskich

Opinie

  • Obszar ten rozciąga się na terenie trzech gmin powiatu inowrocławskiego i stanowi fragment wielkoprzestrzennego systemu obszarów chronionych województwa kujawsko - pomors kiego. Na terenie gminy Inowrocław ochroną objęto grunty w okolicach kanału Parchańskiego. Celem ochrony tego obszaru jest zachowanie jedynego kompleksu leśnego wśród urodzajnych gleb w tej części Kujaw. Na terenie gminy Dąbrowa Biskupia obszar chronionego krajobrazu występuje w okolicach Rejny, Niemojewa i Radojewic. Znajdują się tu dwa rezerwaty przyrody: - „Rejna” - o powierzchni 5,8 ha, obejmujący fragment boru mieszanego, utworzony w 1962 roku w celu ochrony wisienki stepowej. Osobliwością tego rezerwatu jest występujący w warstwie runa dziewięćsił bezłodygowy oraz sasanka polna. - „Balczewo” - o powierzchni 24,4 ha, jeden z największych kompleksów leśnych wśród żyznych ziem kujawskich. Utworzony w 1963 roku dla ochrony miejsc lęgowych ptaków błotnych i wodnych na terenie porośniętym turzycą i kępami wierzby krzaczastej. Na południu gminy Gniewkowo Obszar Chronionego Krajobrazu lasów Balczewskich obejmuje system rozległych mokradeł i bagien tzw. „Gąskich” i „Ostrowskich”. Spełniają one ważną rolę w retencji wodnej Kujaw. Pokryte są siedliskami wilgotnymi i bagiennymi, a wsród drzewostanu dominują olchy, topole, sosny, świerki i wierzby. Ten zwarty kompleks leśny pełni funkcję wodoochronną. Więcej na stronie: www.inowroclaw.powiat.pl Marta • 11.02.2009

Lokalizacja

To miejsce nie posiada jeszcze oceny. Dodaj pierwszą.